БРЕХНЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ АКТ

Main Article Content

Łukasz Małecki

Abstrakt

Kłamstwo, z jednej strony jest uznawane za zjawisko powszechne, z drugiej — jest jednoznacznie potępiane oraz oceniane jako działanie lub postępowanie etycznie i moralnie naganne. Ze względu na wszechogarniający i masowy charakter, nie ulega wątpliwości, że kłamstwo stanowi nieodłączny element komunikacji międzyludzkiej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podstawowych informacji na temat procesu komunikacji, opisanie jej struktury oraz próba analizy kłamstwa jako specyficznego rodzaju aktu komunikacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Małecki, Łukasz. (2017). БРЕХНЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ АКТ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 117-122. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.13
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. P. Wierzbicki, Struktura kłamstwa, Londyn 1987.
  2. П. Екман, Психогогия лжи, Санкт-Петербург 1999.
  3. У. Еко, Роль читача. Дослідження з семіотики текстів, пер. з англ. М. Гірняк, Львів 2004.
  4. Н. Д. Арутюнова, Істина і етика, [в:] Логічний аналіз мови. Істина і істинність в культурі і мові, Москва 1995, с. 7–24.
  5. Д. И. Дубровский, Философско-психологический анализ, Москва 1994, с. 35–36.
  6. А. А. Леонтьев, Педагогика и психология, Москва 1979.
  7. Г. В. Гриненко, Понимание как составляющая коммуникативного акта, [в:] ”Мир психологии” 2001, № 3, с. 50–60.
  8. Б. С. Шалютін, Людина бреше, [в:] ”Людина” 1996, № 5.
  9. Методологические проблемы когнитивной лингвистики, под ред. И. А. Стернина, Воронеж 2001.