РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ ЯК СТИМУЛ МОДЕЛЮВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ПУНКТУАЦІЙНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ АНАЛІЗУ ТВОРІВ І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО, М. ГОГОЛЯ, Ч. ДІККЕНСА)

Main Article Content

Віра Сліпецька

Abstrakt

Artykuł aktualizuje jeden z problemów lingwoemocjologii — sposoby przedstawienia negatywnych emocji i uczuć za pomocą odpowiednich “afektywnych znaków przestankowych” lub “emocjonalnych znaków przestankowych”, modelujących transpozycję w dziełach literackich różnych lingwokultur (zwłaszcza ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej), co pozwala na wyróżnienie “interpunkcji emocjonalnej” jako składnika teorii lingwoemocjologii. Artykuł prezentuje również wyniki eksperymentu psycholingwistycznego, przeprowadzonego w audytorium studenckim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Сліпецька, В. (2017). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ ЯК СТИМУЛ МОДЕЛЮВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ПУНКТУАЦІЙНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ АНАЛІЗУ ТВОРІВ І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО, М. ГОГОЛЯ, Ч. ДІККЕНСА). Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 189-194. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.23
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Т. Космеда, Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.
 2. В. И. Шаховский, Лингвистическая теория эмоций, Москва 2008.
 3. Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова, Н. В. Піддубна, Степан Руданський: феномен моделювання “живого” мовлення українців, за наук. ред. проф. Т. А. Ко смеди, Харків-Познань-Дрогобич 2015.
 4. Т. Осіпова, Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах Т. Г. Шевченка, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди, за ред. проф. Л. А. Лисиченко, вип. 35, Харків 2013, с. 215–225.
 5. В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Метафора в семантическом представлении эмоций, [в:] „Вопросы языкознания”, 1993, № 3, c. 27–35.
 6. М. Ю. Олешков, Моделирование коммуникативного процесса, Нижний Тагил 2006.
 7. И. В. Арнольд, Семантика, стилистика, интертекстуальность, СПб. 1999.
 8. Л. А. Булаховський, Українська пунктуація (розділові знаки), Київ 1947.
 9. И. В. Арнольд, Семантика, стилистика, интертекстуальность, СПб. 1999.
 10. Ch. Dickens, The Pickwick Papers, Penguin Books 1994.
 11. Т. О. Анохіна, Семантизація категорії мовчання в англомовному художньому дискурсі, Вінниця 2008.