МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

Main Article Content

Людмила Марчук

Abstrakt

W języku ukraińskim nazwy kolorów tworzą jakościowo i ilościowo rozwiniętą grupę leksykalno-semantyczną, do której należą nazwy kolorów oraz ich odcienie. Celem artykułu jest badanie semantycznych, gramatycznych i strukturalnych cech słownictwa rdzennego, wyodrębnienie i określenie cech stylistycznych nazw kolorów językowego obrazu świata Ukraińców, analiza funkcjonowania oraz zasad użycia indywidualnych autorskich określeń kolorów w prozie ukraińskich postmodernistów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Марчук, Л. (2017). МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 123-127. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.14
Dział
Językoznawstwo

Referencje

  1. В. Кононенко, Символи української мови, Київ-Івано-Франківськ 2013.
  2. С. Жадан, Месопотамія, Харків 2014.
  3. О. Сайко, Волоцюги, [в:] „Дніпро”, 2009, № 3, с. 21.
  4. Г. Тарасюк, Новели: проза, Бровари 2006.
  5. Г. Вдовиченко, Маріупольський процес, Харків 2015.
  6. В. Кононенко, Системно-семантические связи в синтаксисе русского и украинского языков, Київ 1976.
  7. І. Колесникова, Карі, brown, гнедые, [в:] „Українська мова та література”, № 36, 2003, с. 8.
  8. Д. Корній, Крила кольору хмар, Харків 2015.