Ecumenism and Preaching the Word of God

Main Article Content

Henryk Sławiński

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obiecujących badań w homiletyce oraz w praktyce przepowiadania, gdzie możliwa jest współpraca między wyznawcami Chrystusa należącymi do różnych wyznań. Obejmuje to pola prawdziwej współpracy między kaznodziejami różnych wspólnot kościelnych, ale także przypomnienie, że ekumeniczne nauczanie i prawdziwa duszpasterska opieka nie mogą opierać się na rezygnacji lub zaprzeczaniu własnej tożsamości konfesjonalnej. Tym, co wspólne dla chrześcijańskich wyznań, są męczennicy - świadkowie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. Innym wspólnym dziedzictwem wszystkich wyznań chrześcijańskich jest Biblia jako źródło przepowiadania i nauczania. Niektóre z denominacji chrześcijańskich korzystają ze wspólnego lub analogicznego lekcjonarza z czytaniami liturgicznymi. Głoszony jest jednak Jezus Chrystus jako Pan, a nie Biblia. Oprócz chrystocentrycznej treści ważny jest języka przepowiadania, który powinien być językiem dialogu, dobrej woli, a nie dystansu, dominacji, nienawiści lub konfrontacji.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sławiński, H. (2017). Ecumenism and Preaching the Word of God. Teologia Praktyczna, (18), 43-55. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.03
Dział
Artykuły
Biogram autora

Henryk Sławiński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny.

ks. dr hab., prof. UPJPII, Katedra Komunikacji Religijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Referencje

 1. Benedict XVI: Verbum Domini (30.09.2010).
 2. Bonneau N.: The Sunday Lectionary. Ritual Word, Paschal Shape. Collegeville MN 1998.
 3. John Paul II: Apostolic Letter Tertio Millennio adveniente. (10.11.1994).
 4. John Paul II: Catechesi tradendae (16.10.1979).
 5. John Paul II: Encyclical Letter Ut unum sint (25.05.1995).
 6. John Paul II: Canon Law of the Catholic Church (25.01.1983).
 7. John Paul II: The Code of Canons of the Eastern Churches (18.10.1990).
 8. Kijas Z.J.: Inna strona Kościoła. Pelplin 2011.
 9. Ordo Lectionum Missae. Ed. typica altera. Città del Vaticano 1981.
 10. Revised Common Lectionary. Nashville TN 1992.
 11. Second Vatican Council: Dei Verbum (18.11.1965).
 12. Second Vatican Council: Sacrosanctum Concilium (4.12.1963).
 13. Thomas L. Alkire J.: Healing as a Parish Ministry. Mending Body, Mind and Spirit. Seattle WA 2000.
 14. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity: Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism (25.03.1993). http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_25031993_principles-and-norms-on-ecumenism_en.html.
 15. White J.: Christian Worship in Transition. Nashville TN 1976.
 16. West F.: Scripture and Memory. The Ecumenical Hermeneutics of the Three-Year Lectionaries. Collegeville MN 1997.
 17. Waznak R.P.: An Introduction to the Homily. Collegeville MN 1998.
 18. Wooden C.: Keep searching for unity, Pope tells German Lutherans and Catholics. „Catholic Herald” (6.02.2017). http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/02/06/keep-searching-for-unity-pope-tells-german-lutherans-and-catholics/ (last entrance: 10.02.2017).