Was kommt nach der Pfarrgemeinde: Anstöße zur Veränderung der kirchlichen Sozialfelder

Main Article Content

Richard Hartmann

Abstrakt

Przez bardzo długi czas parafi a stanowiła podstawową wspólnotę Kościoła. Dotyczyło to
zarówno organizacji życia Kościoła, spraw administracyjnych, jak również jego duszpasterstwa. Z reguły były to parafi e terytorialne, które miały własnego proboszcza. Przemiany kulturowo-społeczne oraz religijne ostatnich dziesiątek lat spowodowały wiele zmian także w odniesieniu do parafi i. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście takie zjawiska, jak: zmniejszenie się liczby wiernych biorących udział w życiu parafi i oraz zmniejszenie się liczby duchownych. Powierzanie jednemu proboszczowi kierowania kilkoma parafi ami czy łączenie kilku parafi i w większe jednostki to najczęściej stosowane dziś rozwiązanie. Niniejszy artykuł jest próbą poszukiwania innych możliwości organizowania życia kościelnego we współczesnym świecie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hartmann, R. (2017). Was kommt nach der Pfarrgemeinde: Anstöße zur Veränderung der kirchlichen Sozialfelder. Teologia Praktyczna, (18), 73-82. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.05
Dział
Artykuły
Biogram autora

Richard Hartmann, Wydział Teologiczny Fulda. Niemcy

ks. prof. dr, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Homiletyki.
Wydział Teologiczny w Fuldzie.

Referencje

  1. Deutsche Bischofskonferenz. Sekretariat (Hg.): Mehr als Strukturen ... Entwicklungen und Perspektiven der pastoralen Neuordnung in den Diözesen. „Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz” 2007: H. 213.
  2. Deutsche Bischofskonferenz. Sekretariat (Hg.): Mehr als Strukturen: Neuorientierung der Pastoral in den (Erz)Diözesen: Ein Überblick. „Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz” 2007: H. 216.
  3. Deutsche Bischofskonferenz. Sekretariat: Gemeinsam Kirche sein: Impulse – Einsprüche – Ideen. „Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz” 2016: H. 286 (2016).
  4. Die Deutschen Bischöfe: Gemeinsam Kirche sein: Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral. „die deutschen Bischöfe” 2015: 100.
  5. Först J. (Hg.), Kügler J. (Hg.): Die unbekannte Mehrheit: Mit Taufe, Trauung und Bestattung durchs Leben? Eine empirische Untersuchung zur „Kasualienfrömmigkeit von KatholikInnen: Bericht und interdisziplinäre Auswertung. Münster: Lit 2006.
  6. Hartmann R.: Verkündigung als Glaubenskommunikation. Würzburg: Theologie im Fernkurs 2013.
  7. Hartmann R.: In Sorge um die Kirche: Viri Probati sind eine zu einfach Lösung. „Herder Korrespondenz” (65) 2011: 4 S. 192–196.
  8. Hennecke Ch.: Kirche geht...: die Dynamik lokaler Kirchenentwicklungen. Würzburg:Echter 2013.