Was kommt nach der Pfarrgemeinde: Anstöße zur Veränderung der kirchlichen Sozialfelder
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Kościół
parafia
reforma

Jak cytować

Hartmann, R. (2017). Was kommt nach der Pfarrgemeinde: Anstöße zur Veränderung der kirchlichen Sozialfelder. Teologia Praktyczna, (18), 73–82. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.05

Abstrakt

Przez bardzo długi czas parafi a stanowiła podstawową wspólnotę Kościoła. Dotyczyło to
zarówno organizacji życia Kościoła, spraw administracyjnych, jak również jego duszpasterstwa. Z reguły były to parafi e terytorialne, które miały własnego proboszcza. Przemiany kulturowo-społeczne oraz religijne ostatnich dziesiątek lat spowodowały wiele zmian także w odniesieniu do parafi i. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście takie zjawiska, jak: zmniejszenie się liczby wiernych biorących udział w życiu parafi i oraz zmniejszenie się liczby duchownych. Powierzanie jednemu proboszczowi kierowania kilkoma parafi ami czy łączenie kilku parafi i w większe jednostki to najczęściej stosowane dziś rozwiązanie. Niniejszy artykuł jest próbą poszukiwania innych możliwości organizowania życia kościelnego we współczesnym świecie.

https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.05
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Deutsche Bischofskonferenz. Sekretariat (Hg.): Mehr als Strukturen ... Entwicklungen und Perspektiven der pastoralen Neuordnung in den Diözesen. „Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz” 2007: H. 213.

Deutsche Bischofskonferenz. Sekretariat (Hg.): Mehr als Strukturen: Neuorientierung der Pastoral in den (Erz)Diözesen: Ein Überblick. „Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz” 2007: H. 216.

Deutsche Bischofskonferenz. Sekretariat: Gemeinsam Kirche sein: Impulse – Einsprüche – Ideen. „Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz” 2016: H. 286 (2016).

Die Deutschen Bischöfe: Gemeinsam Kirche sein: Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral. „die deutschen Bischöfe” 2015: 100.

Först J. (Hg.), Kügler J. (Hg.): Die unbekannte Mehrheit: Mit Taufe, Trauung und Bestattung durchs Leben? Eine empirische Untersuchung zur „Kasualienfrömmigkeit von KatholikInnen: Bericht und interdisziplinäre Auswertung. Münster: Lit 2006.

Hartmann R.: Verkündigung als Glaubenskommunikation. Würzburg: Theologie im Fernkurs 2013.

Hartmann R.: In Sorge um die Kirche: Viri Probati sind eine zu einfach Lösung. „Herder Korrespondenz” (65) 2011: 4 S. 192–196.

Hennecke Ch.: Kirche geht...: die Dynamik lokaler Kirchenentwicklungen. Würzburg:Echter 2013.