Migracja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce

Main Article Content

Adam Przybecki

Abstrakt

Rosnąca od kilku lat fala migracyjna w Europie jest wyzwaniem nie tylko dla polityków i ekonomistów, ale także dla Kościoła w Polsce, który dotąd w takim zakresie nie zmagał się z tym problemem. Jego dotychczasowe doświadczenia związane były przede wszystkim z duszpasterstwem Polaków przebywających na emigracji w wielu państwach świata. Artykuł podejmuje rozważania wokół pastoralnych problemów związanych z natężeniem ruchów migracyjnych. Przedstawia na podstawie badań socjologicznych zmiany postaw Polaków wobec migrantów i uchodźców, a następnie przybliża główne myśli nauczania Kościoła odnośnie do zjawiska migracji. W końcowej części podejmuje próbę sformułowania propozycji, które mogą stać się impulsem dla polskiego duszpasterstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybecki, A. (2017). Migracja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Teologia Praktyczna, (18), 83-102. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.06
Dział
Artykuły
Biogram autora

Adam Przybecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. prof. dr hab., kierownik Zakładu Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny UAM

Referencje

 1. Abp Gądecki: w sprawie uchodźców kierunek wskazuje Jezus, nie politycy – http://episkopat.pl/abp-gadecki-w-sprawie-uchodzcow-kierunek-wskazuje-jezus-nie-politycy/ [dostęp: 10.11.2017].
 2. Hall D., Mikulska-Jolles A.: Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców. Analizy, Raporty, Ekspertyzy. Nr 1/2016. Red. W. Klaus. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Laboratorium Migracji. Warszawa 2016.
 3. Jan Paweł II: List apostolski Tertio millennio adveniente. „L’Osservatore Romano”. Wyd. polskie. R. 15: 1994 nr 12 s. 4–22.
 4. Jan Paweł II: Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985–2005. Opr. W. Necel. Poznań 2009.
 5. Kongregacja Biskupów: Instrukcja dotycząca duszpasterstwa wśród migrantów De pastorali migratorum cura [22.08.1969 r.]. AAS 61: 1969 s. 614– 643. Tłum. pol. za: Posoborowe prawodawstwo kościelne (dokumenty prawno-liturgiczne). Tłum. E. Sztafrowski. T. 2 z 2. Warszawa 1970 s. 177–244.
 6. Konieczna-Sałamatin J.: W poszukiwaniu miliona Ukraińców. „Więź“. R. 60: 2017 nr 3 (669) s. 78–91.
 7. Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., rozdz. 1 art. 1 p. 2. „Dziennik Ustaw”. R. 1991 nr 119 poz. 515.
 8. Necel W.: Wprowadzenie. Jesteśmy przybyszami i osadnikami. W: Jan Paweł II: Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1985–2005. Opr. W. Necel. Poznań 2009 s. 5–13.
 9. Nie tylko korytarze humanitarne. Bp Zadarko o nowych inicjatywach Kościoła na rzecz uchodźców – http://laboratorium.wiez.pl/2017/10/16/nie-tylko-korytarze-humanitarne-bpzadarko-o-nowych-inicjatywach-kosciola-na-rzecz-uchodzcow/ [dostęp:10.11.2017].
 10. Orędzie Benedykta XVI na 98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 15 stycznia 2012 r.: „Migracje a nowa ewangelizacja” – http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php/dzie-migranta/2349–papie-benedykt-xvi [dostęp: 10.11.2017].
 11. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 99. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 13 stycznia 2013 r. – »Migracje: pielgrzymka wiary i nadziei« – http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php/dzie-migranta/2348-ordzie-ojca-witego-benedykta-xvi na99–wiatowy-dzie-migranta-i-uchodcy-qmigracje-pielgrzymka-wiary-i-nadzieiq-13–stycznia-2013–r [dostęp: 10.11.2017].
 12. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014 r. »Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu« – http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/papa-francesco_20130805_world-migrantsday.html [dostęp:10.11.2017].
 13. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015 r. –http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/papa-francesco_20140903_world-migrants-day-2015.html [dostęp: 10.11.2017].
 14. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r. (17 stycznia 2016): Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia – http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/papa-francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html [dostęp: 10.11.2017].
 15. Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018 r. (14 stycznia 2018):Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców –http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day-2018.html [dostęp: 10.11.2017].
 16. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących: Instrukcja Erga migrantes caritas Christi [3.05.2004] – http://rodzinarodzinie.caritas.pl/wp-content/uploads/2016/09/INSTRUKCJA-ERGA-MIGRANTES-CARITAS-CHRISTI.pdf [dostęp: 10.11.2017].
 17. Prisching M.: Soziologie der kollektiven Ängste. „Theologisch-praktische Quartalschrift”. Jg. 165: 2017 Heft 4 S. 339–347.
 18. Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce. „Komunikat z Badań CBOS” nr 93/2015. Opr. K. Kowalczuk. Warszawa, czerwiec 2015.
 19. Signifredi M.: Korytarze humanitarne – bezpieczeństwo i solidarność. „Więź”. R. 60: 2017 nr 3 (669) s. 147–152.
 20. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Nowe tłumaczenie. Poznań 2002 s. 526–606.
 21. Stosunek do innych narodów. „Komunikat z Badań CBOS” nr 14/2015. Opr. M. Omyła-Rudzka. Warszawa, styczeń 2015.
 22. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. „Komunikat z Badań CBOS” nr 1/2017. Opr. A. Głowacki. Warszawa, styczeń 2017.
 23. Uchodźca czy migrant? Tłumaczymy różnice i wyjaśniamy ich sens. UNHCR. The UN Refugee Agency/Polska – http://www.unhcr.org/pl/365-plwiadomosci2016uchodzca-czymigrant-tlumaczymy-roznice-i-wyjasniamy-ich-sens-html.html [dostęp: 10.11.2017].
 24. Wewnątrzunijna mobilność obywateli państw trzecich. Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Październik 2013.
 25. Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Departament Polityki Migracyjnej. Red. K. Łukaszczyk. Warszawa 2013.
 26. Wiśniowska I.: Aus der Ukraine über Russland nach Polen. „Ost-West. Europäische Perspektiven”. Jg. 17: 2016 Heft 4 S. 252–260.