Nagłówki psalmów (tituli psalmorum) w księdze Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne

Main Article Content

Jerzy Stefański

Abstrakt

Liczne średniowieczne kodeksy brewiarzowe (a nawet wcześniejsze psałterze) znały praktykę umieszczania na początku psalmodii odpowiedniego tytułu (nagłówka), który miał ułatwiać recytację ofi cjum w duchu chrystologicznym lub eklezjalnym. Potrydenckie brewiarze porzuciły tę tradycję (wyjątek stanowią brewiarze cysterskie, które zachowały tradycję tituli psalmorum bez żadnej przerwy). Reforma liturgiczna Vaticanum II, głównie poprzez redakcyjne prace Grupy Studyjnej III (De psalmis distribuendis), stanowiącej część zespołu Consilium, doprowadziła do umieszczenia przy każdym psalmie tytułu (nagłówka) podającego jego treść oraz znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Wraz z tytułem każdy psalm poprzedza także krótkie zdanie będące sentencją z Nowego Testamentu lub pism ojców Kościoła.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stefański, J. (2017). Nagłówki psalmów (tituli psalmorum) w księdze Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne. Teologia Praktyczna, (18), 163-180. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jerzy Stefański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.

ks. prof. dr hab., emerytowany profesor ATK, UAM, PWSD Gniezno, 1984–1994 konsultor Kongregacji Kultu Bożego

Referencje

  1. Fischer B.: Titres pour les Psaumes. W: LMD 27: 1951 s. 109-113.
  2. Grzegorz z Nysy: O tytułach psalmów, Kraków 2014.
  3. Rose A.: Sous-titres psalmiques de „Liturgia Horarum”. W: Mens concordet voci. Paris 1983 s. 679-690.
  4. Salmon P.: Les Tituli psalmorum des manuscrits latins. Città del Vaticano 1959.
  5. Stefański J.: Prace redakcyjne nad posoborową księgą Liturgii Godzin. Konspekt historyczny. W: H. Sobeczko (red.): Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: Dzieje i teologia. Opole 2008 s. 115-136.