Internetowe portale parafialne. Próba analizy na przykładzie archidiecezji poznańskiej

Main Article Content

Maciej Szczepaniak

Abstrakt


Nakaz misyjny Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), stawia przed teologiem pytanie o miejsce głoszenia słowa Bożego i formy przepowiadania. Jednym z ważnych miejsc ewangelizacji jest dziś świat wirtualny. Celem artykułu jest analiza treści portali internetowych parafi i w archidiecezji poznańskiej. Badania uświadamiają, że nadal 25% parafi i w diecezji nie ma własnego portalu. Autor zwraca uwagę na konieczność wdrożenia przemyślanej strategii wizualnej parafi i, w której istotną rolę odgrywa ukazanie wspólnoty parafi alnej podczas liturgii i działań ewangelizacyjnych. Artykuł postuluje komunikację konstruktywną, opartą na budowaniu przekazu kształtującego sumienia odbiorców, przestrzega także przed zapełnianiem Internetu religijnym kiczem. Duszpasterz nie powinien traktować portalu jako prywatnego, autorskiego bloga, ale raczej jako platformę pastoralnych propozycji do realizacji w życiu wiernych. Wszystko po to, by zarazić entuzjazmem potencjalnych odbiorców, niosąc Ewangelię „wszelkiemu stworzeniu”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczepaniak, M. (2017). Internetowe portale parafialne. Próba analizy na przykładzie archidiecezji poznańskiej. Teologia Praktyczna, (18), 201-212. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.14
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Szczepaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny.

ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału
Teologicznego UAM, rzecznik archidiecezji poznańskiej i konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, korespondent KAI

Referencje

 1. Benedykt XVI: Orędzie na 40. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2006.
 2. Benedykt XVI: Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009.
 3. Benedykt XVI: Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2010.
 4. Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Verbum Domini 2010.
 5. Benedykt XVI: Orędzie na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012.
 6. Benedykt XVI: Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2013.
 7. Drożdż M.: Głosić Dobrą Nowinę na cyfrowych areopagach. W: Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI o mediach. Red. M. Legan. Kraków 2016.
 8. Franciszek: Orędzie na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2015.
 9. Franciszek: Orędzie na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2017.
 10. Jan Paweł II: Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2002.
 11. Kloch J.: Kościół w Polsce wobec Web 2.0. Kielce 2013.
 12. Levinson P.: New New Media. Boston 2009.
 13. Przybylska R., Przyczyna W.: Pisownia słownictwa religijnego. Tarnów 2011.
 14. Smoleń J.: Internet jako medium komunikacyjne w Kościele na przykładzie diecezji tarnowskiej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” R. 2008 nr 1 s. 116–128.
 15. Szczepaniak M.: Strona internetowa parafi i narzędziem nowej ewangelizacji. „Teologia Praktyczna” R. 12: 2011 s. 149–168.
 16. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta 2011.
 17. Zdunkiewicz-Jedynak D.: Surfując po internecie w poszukiwaniu Boga… Tarnów 2006.