Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych
PDF

Jak cytować

Ostrowski, M. (2018). Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych. Teologia Praktyczna, (9), 49–63. https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.03
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.03
PDF