Nr 9 (2008)

Artykuły

Marcin Lisak
7-18
Polscy emigranci w Irlandii na przykładzie grupy osób religijnych
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.01
PDF
Wielebski Tomasz
19-48
Cele, sposoby, formy i środki programowania duszpasterskiego
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.02
PDF
Maciej Ostrowski
49-63
Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.03
PDF
Krystian Piechaczek
65-78
Teoria i praktyka w programach duszpasterskich. Rola materiałów praktycznych dla duszpasterzy
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.04
PDF
Mieczysław Olszewski
79-86
Planowanie duszpasterskie na przykładzie Kościoła katolickiego w Niemczech
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.05
PDF
Jan Przybyłowski
87-91
Kilka refleksji na temat planowania duszpasterskiego. Artykuł dyskusyjny
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.06
PDF
Mieczysław Polak
93-102
Programowanie duszpasterskie w parafii. Ogólnopolskie i diecezjalne plany pastoralne w relacji do programów parafialnych Opracowywane
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.07
PDF
Bogdan Biela
103-109
Odnowa wspólnoty parafialnej w programowaniu duszpasterskim
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.08
PDF
Magdalena Kudełka
111-125
„System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako propozycja dla duszpasterstwa
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.09
PDF
Adam Przybecki
127-135
Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.10
PDF
Ignacy Kosmana
137-154
Maryjny aspekt nowej ewangelizacji. Wobec życia i działalności św. Maksymiliana Kolbego
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.11
PDF
Krzysztof Śnieżyński
155-168
W poszukiwaniu nowego oblicza wiary w epoce po-metafizycznej
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.12
PDF
Justyna Sprutta
169-177
Eucharystia w ikonie „Trójca Święta” Andrzeja Rublowa
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.13
PDF
Janusz Nawrot
179-197
Granice dialogu w Starym Testamencie - osoby i sytuacje
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.14
PDF
Marek Pyc
199-205
Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie? Krytyczne uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.15
PDF