Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej
PDF

Jak cytować

Przybecki, A. (2018). Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej. Teologia Praktyczna, (9), 127–135. https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.10
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.10
PDF