Programowanie duszpasterskie w parafii. Ogólnopolskie i diecezjalne plany pastoralne w relacji do programów parafialnych Opracowywane
PDF

Jak cytować

Polak, M. (2018). Programowanie duszpasterskie w parafii. Ogólnopolskie i diecezjalne plany pastoralne w relacji do programów parafialnych Opracowywane. Teologia Praktyczna, (9), 93–102. https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.07
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.07
PDF