Planowanie duszpasterskie na przykładzie Kościoła katolickiego w Niemczech
PDF

Jak cytować

Olszewski, M. (2018). Planowanie duszpasterskie na przykładzie Kościoła katolickiego w Niemczech. Teologia Praktyczna, (9), 79–86. https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.05
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.05
PDF