Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie? Krytyczne uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia
PDF

Jak cytować

Pyc, M. (2018). Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie? Krytyczne uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia. Teologia Praktyczna, (9), 199–205. https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.15
https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.15
PDF