Żydzi w polskich podręcznikach teologii pastoralnej (1874-1939)
PDF

Jak cytować

Pałka, D. (2004). Żydzi w polskich podręcznikach teologii pastoralnej (1874-1939). Teologia Praktyczna, (10), 119–132. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/14088
PDF