Nr 10 (2009)

Artykuły

Reinhard Hauke
7-14
Wspólne celebracje chrześcijan i niechrześcijan w Erfurcie. Z doświadczeń Kościoła w diasporze
PDF
Marcin Lisak
15-30
Religijność a tożsamość narodowa. Polscy katolicy na emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii
PDF
Wiesław Przygoda
31-43
Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej
PDF
Andrzej Sapieha
45-64
Teologia pastoralna w ujęciu Sergio Lanzy
PDF
Tomasz Siuda
65-75
Wizja Kościoła w nauczaniu Apostoła Pawła
PDF
Adam Przybecki
77-83
Budować wspólnotę czy administrować? Pawłowa inspiracja dla polskiego duszpasterstwa
PDF
Wiesław Śmigiel
85-93
Syndrom myślenia grupowego jako zagrożenie dla funkcjonowania grup kościelnych
PDF
Marek Grubka
95-108
Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku
PDF
Szymon Stułkowski
109-123
Duszpasterstwo studentów na przykładzie Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu
PDF
Marian Stepulak
125-146
Postawy młodzieży wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania. Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej
PDF
Jacek Hadryś
147-157
Możliwości stosowania technik medytacji dalekowschodnich w medytacji chrześcijańskiej
PDF
Jarosław Moskałyk
159-170
Jana Pawła II otwartość na chrześcijański Wschód
PDF
Waldemar Szczerbiński
171-190
Żydowski obraz Żyda. W poszukiwaniu własnej tożsamości
PDF
Halina Jodzio
191-208
Społeczny kontekst i historyczne źródła Dekalogu
PDF
Piotr Ostański
209-223
Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości
PDF
Łukasz Łukasiewicz
225-237
Is Neo the One? Teologiczne zapiski na marginiesie trylogii Matrix
PDF
Damian Pałka
119-132
Żydzi w polskich podręcznikach teologii pastoralnej (1874-1939)
PDF