Postawy młodzieży wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania. Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej
PDF

Słowa kluczowe

badania
młodzież
sakrament pokuty
postawy

Jak cytować

Stepulak, M. (2009). Postawy młodzieży wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania. Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej. Teologia Praktyczna, (10), 125–146. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.10

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.10
PDF

Bibliografia

Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia. Libreria Editrice Vaticana 1984.

Jan Paweł II: List apostolski Salvifici doloris. Libreria Editrice Vaticana 1984.

Jan Paweł II: Przemówienie do Penitencjarni Apostolskiej w 1993 r.

Kantela J.: Sprawowanie Sakramentu Pokuty. Kraków 1993; S. Czermiński: Tylko dla łajdaków – rozmowy o grzechach. Katowice 2006.

Kwiatkowski K.: Formacja sumienia w kontekście Sakramentu Pokuty. W: Formacja moralna. Formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin 2006.

Mokrzycki B.: Kościół w oczyszczeniu. Warszawa 1986.

Nadolski B.: Liturgika. T. 3. Poznań 1992 s. 81.

Obuchowska I.: Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała. Warszawa 2000.

Obuchowska I.: Kochać i rozumieć. Poznań 1996.

Olejnik S.: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Warszawa 1979.

Seremak J.: Krótka lekcja o spowiedzi [www.katolik.pl, z dnia 17 stycznia 2008 roku].

Sobolewski Z.: Vademecum dobrej spowiedzi. Warszawa 2007.

Stepulak M.: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Siedlce – Opole 2007.

Szymkowiak R.: Spowiedź jest spoko. Kraków 2006.

Śledzianowski J.: Małżeństwo a sakrament pokuty. W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego: Program Duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1993.

Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa 1995.