Postawy młodzieży wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania. Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej

Main Article Content

Marian Stepulak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stepulak, M. (2009). Postawy młodzieży wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania. Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej. Teologia Praktyczna, (10), 125-146. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia. Libreria Editrice Vaticana 1984.
 2. Jan Paweł II: List apostolski Salvifici doloris. Libreria Editrice Vaticana 1984.
 3. Jan Paweł II: Przemówienie do Penitencjarni Apostolskiej w 1993 r.
 4. Kantela J.: Sprawowanie Sakramentu Pokuty. Kraków 1993; S. Czermiński: Tylko dla łajdaków – rozmowy o grzechach. Katowice 2006.
 5. Kwiatkowski K.: Formacja sumienia w kontekście Sakramentu Pokuty. W: Formacja moralna. Formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin 2006.
 6. Mokrzycki B.: Kościół w oczyszczeniu. Warszawa 1986.
 7. Nadolski B.: Liturgika. T. 3. Poznań 1992 s. 81.
 8. Obuchowska I.: Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała. Warszawa 2000.
 9. Obuchowska I.: Kochać i rozumieć. Poznań 1996.
 10. Olejnik S.: W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Warszawa 1979.
 11. Seremak J.: Krótka lekcja o spowiedzi [www.katolik.pl, z dnia 17 stycznia 2008 roku].
 12. Sobolewski Z.: Vademecum dobrej spowiedzi. Warszawa 2007.
 13. Stepulak M.: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Siedlce – Opole 2007.
 14. Szymkowiak R.: Spowiedź jest spoko. Kraków 2006.
 15. Śledzianowski J.: Małżeństwo a sakrament pokuty. W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego: Program Duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1993.
 16. Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa 1995.