Żydowski obraz Żyda. W poszukiwaniu własnej tożsamości
PDF

Słowa kluczowe

tożsamość
Żyd
koncepcje

Jak cytować

Szczerbiński, W. (2009). Żydowski obraz Żyda. W poszukiwaniu własnej tożsamości. Teologia Praktyczna, (10), 171–190. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.13

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.13
PDF

Bibliografia

Adler M.: What Is a Jew? W: May I Have a Word With You? Red. M. Adler. New York 1967.

Agus J.B.: The Jewish Quest. New York 1983.

Ariel D.: What Do Jews Believe? New York 1995.

Baeck L.: This People Israel: The Meaning of Jewish Existence. New York. Chicago. San Francisco 1964.

Baeck L.: The Essence of Judaism. Frankfurt am Main 1936.

Cohen A.: Talmud. Tłum. R. Gromacka. Warszawa 1995.

Fackenheim E.: Can We Believe in Judaism Religiously? „Commentary”. December 1948.

Glatzer N.N.: Franz Rosenzweig: His Life and Thought. New York 1953.

Greenberg H.: The Universalism of the Chosen People. New York 1953.

Greenstone J.H.: The Messiah Idea in Jewish History. New York 1972.

Halewi J.: Ksiega o Chazarach, cz. I. Zob. szerzej: J. Ochman: Średniowieczna filozofia żydowska. Kraków 1995.

Herberg W.: Judaism for Modern Man. Philadelphia 1951.

Herskovits M.: Who are the Jews? W: The Jews: Their History, Culture, and Religion. Red. L. Finkelstein. New York 1949.

Hook S.: Reflections on the Jewish Question. W: Mid-Century. Red. H. Ribalow. New York 1955.

Jospe A.: Tradition and Contemporary Experience. New York 1970.

Kaplan M.: The Future of the American Jew. New York 1948.

Klausner J.: The Messianic Idea in Israel. New York 1955.

Klausner J.: What Do Jews Believe? New York 1995.

Lelyveld A.J.: The Aplication of Jewish Values to Creative Living for the American Jew. Washington 1958.

Lewin K.: Resolving Social Conflicts. New York 1948.

Majmonides M.: Przewodnik błądzących, cz. I 25. Kraków 2008.

Mendelson M.: Jerusalem and Other Jewish Writings. New York 1969.

Morris J.: Judaism as Creed and Life. London 1925.

Sarachek J.: The Doctrine of the Messiah in Medieval Jewish Literature. New York 1932.

Schwarzschild S.S.: The Personal Messiah – Toward the Restoration of a Discarded Doctrine. Washington 1972.

Shapiro K.: Poems of the Jew. New York 1950.

Sherwin B.L., Cohen S.J.: How to Be a Jew. Northvale. New Jersey. London 1992.