Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku
PDF

Słowa kluczowe

duszpasterstwo akademickie
szkolnictwo wyższe
nowe wyzwania

Jak cytować

Grubka, M. (2009). Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku. Teologia Praktyczna, (10), 95–108. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.08

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.08
PDF

Bibliografia

Alexiewicz T.: Dylematy Duszpasterstwa Akademickiego. Rozmowę przeprowadził Andrzej Sujka. „Przegląd Katolicki”. R. 1993 nr 22.

Człowiek. Seria: Akademickie laboratorium wiary. Red. serii: M. Jędraszewski. Red. tomu: K. Różański. Poznań 2005.

Dudek A.: Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989). Kraków 2006.

Duszpasterstwa Akademickiego. W: Informator Duszpasterstwa Akademickiego w Polsce 1995/1996. Warszawa 1995 s. 8–17.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/36/1536/ 20050727_prawo_o_ szkolnictwie_wyzszym. pdf].

Narecki Z.: Koncepcja ewangelizacji młodzieży akademickiej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. T. 37: 1990 z. 6.

Pawłowski K.: Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski. Kraków 2004.

Przybecki A.: Akademickie wydziały teologiczne oraz ruchy i stowarzyszenia w procesie kształcenia i formacji świeckich wiernych. Polskie doświadczenia czasu przełomu. „Studia Gdańskie”. T. 23: 2008.

Przybecki A.: Urzeczywistnianie się Kościoła w środowisku akademickim. W poszukiwaniu koncepcji duszpasterstwa studentów w Polsce. Poznań 1986.

Przybecki A.: Między poczuciem zagrożenia a potrzebą obecności. Koncepcja duszpasterstwa akademickiego w Polsce po przełomie 1989 roku. Poznań 1999.

Przybecki A.: Campane a martello dla duszpasterstwa akademickiego? „Tygodnik Powszechny”. R. 43: 1989 nr 42.

Przybecki A.: Duszpasterstwo akademickie po przełomie. „Przegląd Powszechny”. T. 302: 1999 nr 3.

Sprawozdanie z działalności Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1999–2004 [www.katecheza.episkopat.pl/sprawozd.htm.].

Spyra M.: Duszpasterstwo akademickie w Polsce. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 19: 1998 nr 11 s. 47–49.

Statut Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich. R I p. 2.

Thieme J.K.: Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska – Europa – USA. Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164 poz. 1365.

Zebranie Konferencji Episkopatu z dnia 1 maja 1996 r. [www.kai.pl/nowy serwis/ z dnia 23.11.2007].

Zieliński Z.: Kościół w Polsce 1944–2002. Radom 2003.

Żaryn J.: Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944–1989). Warszawa 2003.