Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku

Main Article Content

Marek Grubka

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grubka, M. (2009). Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku. Teologia Praktyczna, (10), 95-108. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.08
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Alexiewicz T.: Dylematy Duszpasterstwa Akademickiego. Rozmowę przeprowadził Andrzej Sujka. „Przegląd Katolicki”. R. 1993 nr 22.
 2. Człowiek. Seria: Akademickie laboratorium wiary. Red. serii: M. Jędraszewski. Red. tomu: K. Różański. Poznań 2005.
 3. Dudek A.: Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989). Kraków 2006.
 4. Duszpasterstwa Akademickiego. W: Informator Duszpasterstwa Akademickiego w Polsce 1995/1996. Warszawa 1995 s. 8–17.
 5. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/36/1536/ 20050727_prawo_o_ szkolnictwie_wyzszym. pdf].
 6. Narecki Z.: Koncepcja ewangelizacji młodzieży akademickiej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. T. 37: 1990 z. 6.
 7. Pawłowski K.: Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski. Kraków 2004.
 8. Przybecki A.: Akademickie wydziały teologiczne oraz ruchy i stowarzyszenia w procesie kształcenia i formacji świeckich wiernych. Polskie doświadczenia czasu przełomu. „Studia Gdańskie”. T. 23: 2008.
 9. Przybecki A.: Urzeczywistnianie się Kościoła w środowisku akademickim. W poszukiwaniu koncepcji duszpasterstwa studentów w Polsce. Poznań 1986.
 10. Przybecki A.: Między poczuciem zagrożenia a potrzebą obecności. Koncepcja duszpasterstwa akademickiego w Polsce po przełomie 1989 roku. Poznań 1999.
 11. Przybecki A.: Campane a martello dla duszpasterstwa akademickiego? „Tygodnik Powszechny”. R. 43: 1989 nr 42.
 12. Przybecki A.: Duszpasterstwo akademickie po przełomie. „Przegląd Powszechny”. T. 302: 1999 nr 3.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1999–2004 [www.katecheza.episkopat.pl/sprawozd.htm.].
 14. Spyra M.: Duszpasterstwo akademickie w Polsce. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 19: 1998 nr 11 s. 47–49.
 15. Statut Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich. R I p. 2.
 16. Thieme J.K.: Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska – Europa – USA. Warszawa 2009.
 17. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164 poz. 1365.
 18. Zebranie Konferencji Episkopatu z dnia 1 maja 1996 r. [www.kai.pl/nowy serwis/ z dnia 23.11.2007].
 19. Zieliński Z.: Kościół w Polsce 1944–2002. Radom 2003.
 20. Żaryn J.: Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944–1989). Warszawa 2003.