Teologia pastoralna w ujęciu Sergio Lanzy

Main Article Content

Andrzej Sapieha

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sapieha, A. (2009). Teologia pastoralna w ujęciu Sergio Lanzy. Teologia Praktyczna, (10), 45-64. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.04
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Anzelm z Canterbury: Monologion. Proslogion. Warszawa 1992.
 2. Blachnicki F.: Teologia pastoralna ogólna. Cz. II. Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej. Lublin 1971.
 3. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Otoczmy troską życie. Kościół Niosący Ewangelię Nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009. Poznań 2008.
 4. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae o katechizacji w naszych czasach 1979.
 5. Jan Paweł II: Encyklika Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego 1990.
 6. Jan Paweł II: Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie 1992.
 7. Lanza S.: Introduzione alla teologia pastorale. T. 1. Teologia dell'azione ecclesiale. Brescia 1989.
 8. Lanza S.: L'insegnamento della teologia pastorale. W: N. Ciola (red.): Servire Ecclesiae. Miscelanea in onore di Mons. Pino Scabini. Bologna 1998
 9. Lanza S.: La nube e il fuoco. Un percorso di teologia pastorale. Roma 1995.
 10. Lanza S.: Teologia pastorale. W: G. Canobbio – P. Coda (red.), La teologia del XX secolo. Un bilancio. T. 3. Prospettive pratiche. Roma 2003.
 11. Lanza S.: Convertire Giona. Pastorale come progetto. Roma 2005.
 12. Lanza S.: Notula su gli ambiti dell'azione ecclesiale [niepublikowane materiały dla studentów Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego]. B.m. i d. s.
 13. Mette N.: Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. Begriff und Problematik. „Diakonia”. R. 1979 nr 10.
 14. Mette N., Steinkamp H.: Scienze sociali e teologia pratica. Brescia 1993.
 15. Peukert H.: Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie. Frankfurt 1988.
 16. Rahner K.: La teologia pratica nel complesso delle discipline teologiche. W: Tenże: Nuovi saggi. T. 3. Roma 1969.
 17. Seveso B.: Teologia pastorale. W: B. Seves – L. Pacomio: Enciclopedia pastorale. T. 1. Casale Monferrato 1992.
 18. van der Ven J.: Unterwegs zu einer empirischen Theologie. W: O. Fuchs (red.): Theologie und Handeln. Mainz 1984.
 19. von Balthasar H.U.: Teologika. T. I. Prawda świata. Kraków 2005.
 20. Wollbold A.: Teologia pastorale. Pregassona 2002.