Teologia pastoralna w ujęciu Sergio Lanzy
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
koncepcja
Lanza

Jak cytować

Sapieha, A. (2009). Teologia pastoralna w ujęciu Sergio Lanzy. Teologia Praktyczna, (10), 45–64. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.04

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.04
PDF

Bibliografia

Anzelm z Canterbury: Monologion. Proslogion. Warszawa 1992.

Blachnicki F.: Teologia pastoralna ogólna. Cz. II. Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej. Lublin 1971.

Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Otoczmy troską życie. Kościół Niosący Ewangelię Nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009. Poznań 2008.

Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae o katechizacji w naszych czasach 1979.

Jan Paweł II: Encyklika Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego 1990.

Jan Paweł II: Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie 1992.

Lanza S.: Introduzione alla teologia pastorale. T. 1. Teologia dell'azione ecclesiale. Brescia 1989.

Lanza S.: L'insegnamento della teologia pastorale. W: N. Ciola (red.): Servire Ecclesiae. Miscelanea in onore di Mons. Pino Scabini. Bologna 1998

Lanza S.: La nube e il fuoco. Un percorso di teologia pastorale. Roma 1995.

Lanza S.: Teologia pastorale. W: G. Canobbio – P. Coda (red.), La teologia del XX secolo. Un bilancio. T. 3. Prospettive pratiche. Roma 2003.

Lanza S.: Convertire Giona. Pastorale come progetto. Roma 2005.

Lanza S.: Notula su gli ambiti dell'azione ecclesiale [niepublikowane materiały dla studentów Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego]. B.m. i d. s.

Mette N.: Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. Begriff und Problematik. „Diakonia”. R. 1979 nr 10.

Mette N., Steinkamp H.: Scienze sociali e teologia pratica. Brescia 1993.

Peukert H.: Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie. Frankfurt 1988.

Rahner K.: La teologia pratica nel complesso delle discipline teologiche. W: Tenże: Nuovi saggi. T. 3. Roma 1969.

Seveso B.: Teologia pastorale. W: B. Seves – L. Pacomio: Enciclopedia pastorale. T. 1. Casale Monferrato 1992.

van der Ven J.: Unterwegs zu einer empirischen Theologie. W: O. Fuchs (red.): Theologie und Handeln. Mainz 1984.

von Balthasar H.U.: Teologika. T. I. Prawda świata. Kraków 2005.

Wollbold A.: Teologia pastorale. Pregassona 2002.