Duszpasterstwo studentów na przykładzie Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu

Main Article Content

Szymon Stułkowski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stułkowski, S. (2009). Duszpasterstwo studentów na przykładzie Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu. Teologia Praktyczna, (10), 109-123. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.09
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Andrzejak A.: U początków ruchu misyjnego w Polsce. Poznań 1993.
 2. Andrzejak A.: Promienne lata. Rozmowa z dr Wandą Błeńską, redaktorem „Annales Missiologicae”. „Annales Missiologicae Posnanienses”. T. 11. Poznań 2000.
 3. Andrzejak A., Różański J.: Medycyna i ewangelizacja. Rozmowy z Wandą Błeńską. Poznań 1996.
 4. Berkanówna K.: Akademickie Koło Misyjne w Poznaniu. „Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”. R. 46: 1927.
 5. Berkanówna K.: Międzynarodowy Kongres Misyjny Akademików w Litomierzycach (19–22 VIII 1926). „Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”. R. 45: 1926.
 6. Cabo Verde 2009. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów”. R. 2009 nr 9.
 7. Czas spotkania. Doświadczenie misyjne na Wyspach Zielonego Przylądka. Red. P. Młynarek, S. Stułkowski. Poznań 2009.
 8. Czyżewski J.: Młodzi misjonarze. „Przewodnik Katolicki”. R. 2008.
 9. Dereziński P.: Polski ministrant na Czarnym Lądzie. „Króluj nam Chryste”. R. 2009 nr 1.
 10. Ferenc E.: Moja mała, duża misja. „List do Chorych”. R. 2009 nr 1.
 11. Gadziński J.: Cabo Verde – moja pierwsza misja. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów”. R. 2009 nr 1.
 12. Gadziński J.: AKM na Cabo Verde. „MBB Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu”. R. 2009 nr 7.
 13. Kasprzak K.: Niecodzienna przygoda z muzyką. „Filantrop Naszych Czasów”. R. 2009 nr 9.
 14. KT: Cabo Verde w Poznaniu. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 35.
 15. Lisek J.: Poznańscy studenci na Czarnym Lądzie. „Przewodnik Katolicki”. R. 2008 nr 34.
 16. Lisek J.: Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężyliśmy! „Przewodnik Katolicki”. R. 2008 nr 42.
 17. Moliński J.: Młodzi z Afryki w Poznaniu – rozmowa z ks. dr. Szymonem Stułkowskim. „MBB Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu”. R. 2009 nr 7.
 18. Rylewicz J.: Akademicki ruch misyjny wśród protestantów. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”. R. 55: 1936.
 19. Spiżewska A.: Kreatywna pomoc – sprawiedliwy handel. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów. R. 2009 nr 9.
 20. Statut Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu [www.misja.info].
 21. Studenci z Afryki w Poznaniu. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 31.
 22. Stułkowski S.: Cabo Cerde w Polsce. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 33.
 23. Tobolska K.: Dobrze być ze sobą. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 35.
 24. Tobolska K.: Moje forum – Afrykańczycy wśród nas. „Rokickie Wiadomości”. R. 2009 nr 10.
 25. Urbaniak T. i in.: Mission possible. „Puls UM”. R. 2009 nr 113.