Duszpasterstwo studentów na przykładzie Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

duszpasterstwo akademicki
koło misjologiczne
Poznań

Jak cytować

Stułkowski, S. (2009). Duszpasterstwo studentów na przykładzie Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu. Teologia Praktyczna, (10), 109–123. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.09

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.09
PDF

Bibliografia

Andrzejak A.: U początków ruchu misyjnego w Polsce. Poznań 1993.

Andrzejak A.: Promienne lata. Rozmowa z dr Wandą Błeńską, redaktorem „Annales Missiologicae”. „Annales Missiologicae Posnanienses”. T. 11. Poznań 2000.

Andrzejak A., Różański J.: Medycyna i ewangelizacja. Rozmowy z Wandą Błeńską. Poznań 1996.

Berkanówna K.: Akademickie Koło Misyjne w Poznaniu. „Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”. R. 46: 1927.

Berkanówna K.: Międzynarodowy Kongres Misyjny Akademików w Litomierzycach (19–22 VIII 1926). „Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”. R. 45: 1926.

Cabo Verde 2009. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów”. R. 2009 nr 9.

Czas spotkania. Doświadczenie misyjne na Wyspach Zielonego Przylądka. Red. P. Młynarek, S. Stułkowski. Poznań 2009.

Czyżewski J.: Młodzi misjonarze. „Przewodnik Katolicki”. R. 2008.

Dereziński P.: Polski ministrant na Czarnym Lądzie. „Króluj nam Chryste”. R. 2009 nr 1.

Ferenc E.: Moja mała, duża misja. „List do Chorych”. R. 2009 nr 1.

Gadziński J.: Cabo Verde – moja pierwsza misja. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów”. R. 2009 nr 1.

Gadziński J.: AKM na Cabo Verde. „MBB Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu”. R. 2009 nr 7.

Kasprzak K.: Niecodzienna przygoda z muzyką. „Filantrop Naszych Czasów”. R. 2009 nr 9.

KT: Cabo Verde w Poznaniu. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 35.

Lisek J.: Poznańscy studenci na Czarnym Lądzie. „Przewodnik Katolicki”. R. 2008 nr 34.

Lisek J.: Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężyliśmy! „Przewodnik Katolicki”. R. 2008 nr 42.

Moliński J.: Młodzi z Afryki w Poznaniu – rozmowa z ks. dr. Szymonem Stułkowskim. „MBB Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu”. R. 2009 nr 7.

Rylewicz J.: Akademicki ruch misyjny wśród protestantów. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”. R. 55: 1936.

Spiżewska A.: Kreatywna pomoc – sprawiedliwy handel. „Echo z Afryki i Innych Kontynentów. R. 2009 nr 9.

Statut Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu [www.misja.info].

Studenci z Afryki w Poznaniu. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 31.

Stułkowski S.: Cabo Cerde w Polsce. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 33.

Tobolska K.: Dobrze być ze sobą. „Przewodnik Katolicki”. R. 2009 nr 35.

Tobolska K.: Moje forum – Afrykańczycy wśród nas. „Rokickie Wiadomości”. R. 2009 nr 10.

Urbaniak T. i in.: Mission possible. „Puls UM”. R. 2009 nr 113.