Religijność a tożsamość narodowa. Polscy katolicy na emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii

Main Article Content

Marcin Lisak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisak, M. (2009). Religijność a tożsamość narodowa. Polscy katolicy na emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Teologia Praktyczna, (10), 15-30. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.02
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Baston C.D., Schoenrade P., Ventis W.L.: Religion and the individual: A social-psychological perspective. Oxford: Oxford University Press 1993.
 2. Bryman A.: Quantity and Quality in Social Research. London: Unwin Hyman 1998.
 3. Central Statistics Office Ireland. Population and Migration Estimates April 2009, Dublin–Cork 22.09.2009.
 4. Central Statistics Office Ireland: Census 2006 Report. Cork 2006 [http://www.cso.ie/ census/Census2006Results.htm (01.10.2009)].
 5. Cooley Ch.H.: Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York: Charles Scribner's Sons 1909.
 6. Demerath III N. J.: The rise of »cultural religion« in European Christianity: Learning from Poland, Northern Ireland, and Sweden. „Social Compass”. R. 47: 2000 nr 1.
 7. Główny Urząd Statystyczny: Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa 2007.
 8. Grabowska-Lusińska I., Okólski M.: Emigracja ostatnia?. Warszawa 2009 s. 67.
 9. Iglicka K.: Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki. Warszawa 2008.
 10. Jadźwińska E., Okólski M. (red.): Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa 2001.
 11. Kaczmarczyk P.: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa 2006.
 12. Kropiwiec K., King-O’Riain R.C.: Polish Migrant Workers in Ireland. Maynooth: Department of Sociology. National University of Ireland. National Consultative Committee on Racism and Interculturalism 2008.
 13. Krzemiński I., Śpiewak P.: Druga rewolucja w małym mieście. Zmiana ustrojowa w oczach mieszkańców Mławy i Szczecinka. Warszawa 2001.
 14. Lubowiecki W.: Powszechny i apostolski ... czy polski?. „Tygodnik Powszechny”. R. 2008 nr 6.
 15. Mariański J.: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej. Kraków 2004.
 16. Nowicka E.: Roman Catholicism and the Contents of »Polishnes«. W: I. Borowik, G. Babiński (eds.): New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe (81–92), Kraków 1997.
 17. Personal Public Service Number-Statistics on Numbers Issued. Department of Social and Family Affairs. Ireland [http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsstat.aspx – 1 paźdz. 2009].
 18. Romaniszyn K.: Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna. Kraków 2007.