Jana Pawła II otwartość na chrześcijański Wschód

Main Article Content

Jarosław Moskałyk

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moskałyk, J. (2009). Jana Pawła II otwartość na chrześcijański Wschód. Teologia Praktyczna, (10), 159-170. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.12
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Jan Paweł II: Encyklika Slavorum apostoli. Libreria Editrice Vaticana 1985.
  2. Jan Paweł II: Encyklika Ut unum sint. Libreria Editrice Vaticana 1995.
  3. Jan Paweł II: List apostolski Euntes et mundum z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej. Libreria Editrice Vaticana 1988.
  4. Jan Paweł II: List apostolski Magno cum gaudio na 400-lecie Unii Brzeskiej. Libreria Editrice Vaticana 1995.
  5. Jan Paweł II: List apostolski Orientale lumen. Libreria Editrice Vaticana 1995.
  6. Jan Paweł II: Przesłanie z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej Magnum baptismi donum. Libreria Editrice Vaticana 1988.
  7. Jan Paweł II: Wobec Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 13 czerwca –Przemówienie Ojca Świętego na rozpoczęcie obrad. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 15: 1994 nr 9–10.
  8. Jurasz A.: Юраш: Папський візит в Україну у дзеркалі преси та контексті політики. „Київська Церква” 4 (15). Київ-Львів 2001.
  9. Moskałyk J.: Відгук на пастирський візит Вселенського Архиєрея Івана Павла ІІ в Україну. „Київська Церква” 4 (15). Київ-Львів 2001.
  10. Sobór Watykański II: Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio oraz Dekret o Katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesiarum. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Nowe tłum. Poznań 2002.