Możliwości stosowania technik medytacji dalekowschodnich w medytacji chrześcijańskiej

Main Article Content

Jacek Hadryś

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hadryś, J. (2009). Możliwości stosowania technik medytacji dalekowschodnich w medytacji chrześcijańskiej. Teologia Praktyczna, (10), 147-157. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.11
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Cabaj M.: Medytacja chrześcijańska a metody związane z religiami Dalekiego Wschodu w świetle Listu Kongregacji Nauki Wiary »Orationis formas«. Poznań 2006 (mps).
 2. Cyboran L.: Klasyczna joga indyjska. Warszawa 1986.
 3. Dajczer T.: Medytacja buddyjska a chrześcijaństwo. „Ateneum Kapłańskie”. T. 86: 1994.
 4. Gogola J.: Teologia życia duchowego. Cz. 3. Warszawa 1999.
 5. Gwiazda P.: Zastosowanie technik medytacyjnych niechrześcijańskich religii wschodu w książkach A. deMello. Ożywcza inspiracja czy zagrożeni. W: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem. Red. M. Szymula. Opr. merytoryczno-naukowe pod kier. ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego. Seria: Mistyka Polska nr 6. Warszawa 1999.
 6. Hadryś J.: Elementarz modlitwy. 100 pytań – 101 odpowiedzi. Poznań 2001.
 7. Jan od Krzyża: Droga na Górę Karmel. W: Dzieła. Tłum B. Smyrak. Kraków 1986.
 8. Kongregacja Nauki Wiary: List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej »Orationis formas«. W: „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 10: 1989 nr 12.
 9. Lotz J.B.: Wprowadzenie w medytację. Kraków 1983.
 10. Machniak J.: Bóg i człowiek w religiach Wschodu. Rozmowa z o. J. M. Verlinde. „List”. R. 2005 nr 7–8.
 11. Merton T.: Modlitwa kontemplacyjna. Poznań 1998.
 12. Piasecki P.: Medytacja chrześcijańska. Antropologiczno-teologiczne podstawy w perspektywie duchowości azjatyckiej. Poznań 2008.
 13. Posacki A.: Encyklopedia zagrożeń duchowych. T. 1. Mistyka, ezoteryzm, okultyzm. Radom 2009.
 14. Ratzinger J.: Wprowadzenie. W: List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, W: L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 10: 1989 nr 12.
 15. Siemieniewski A.: Wiele ścieżek na różne szczyty. Mistyka religii. Wrocław 2000.
 16. Słomka W.: Medytuję więc jestem. Łódź 1992.
 17. Smith H.: Religie świata. Warszawa 1994.
 18. Teresa od Jezusa: Twierdza wewnętrzna. W: Dzieła. T. 2. Tłum. H. P. Kossowski. Kraków 1987.
 19. Wejman H.: Komplementarność duchowości stanów życia w Kościele. Poznań 2002.
 20. Yuzen Sensei S.: Wyzwalający śmiech. Poznań 1991.
 21. Zarzycki S.T.: Medytacja. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin – Kraków 2002.