Syndrom myślenia grupowego jako zagrożenie dla funkcjonowania grup kościelnych

Main Article Content

Wiesław Śmigiel

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śmigiel, W. (2009). Syndrom myślenia grupowego jako zagrożenie dla funkcjonowania grup kościelnych. Teologia Praktyczna, (10), 85-93. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.07
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Aldar R.J.: S.R. Fuller: Beyond fiasco: A reappraisal of the groupthink phenomenonand a new model of group decisnion processes. „Psychological Bulletin”. R. 1993 nr 113.
 2. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań 1997.
 3. Brown R.: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk 2006.
 4. Callaway M.R., Ester J.K.: Groupthink: Effects of cohesiveness and problem-solving procedures on grup decision making. „Social Behavior and Personality”. R. 1984 nr 12.
 5. Courtrght J.A.: A laboratory investigation og grupthink. „Communication Monographs” R. 1978 nr 45.
 6. Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna. Red. A. S. R. Manstead, M. Hewstone [i in.]. Warszawa (b.r.w.)
 7. Hamer H.: Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa 2005.
 8. Hartley P.: Komunikacja w grupie. Poznań 2000.
 9. Hogg M.A.: The Social Psychology of Group Cohesivivness: From attraction to social identity. Hemel Hempstead 1992.
 10. Hogg M.A.: The social psychology og group cohesiveness: From attraction to social identity. London 1992.
 11. Janis I.L.: Victims of grupthink: Boston (Houghton Mifflin) 1972; Tenże: Grupphink. Boston (Houghton Mifflin) 1982.
 12. Kamiński R.: Zrzeszenia religijne a parafia. W: W prostocie prawdy, w pokorze serca. Studia i materiał. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny. Kraków 2008.
 13. Kuria Metropolitalna Warszawska: Komunikat dotyczący Ruchu Rodzin Nazaretańskich z 29 stycznia 2009 [http://www.archidiecezja.warszawa.pl/upload/binaries/ dokumenty/dekret_rrn.pdf – 24.05.2009].
 14. Łaszczyk M.: Eklezjalność współczesnych stowarzyszeń katolików świeckich i ruchów religijnych w Polsce. Lublin 1992 [mps – ArBKUL).
 15. McCauley C.: The nature od social influense in grupthonk: Comppliance and internalization. „Journal of Personality and Social Psychology”. R. 1989 nr 57.
 16. Oyster C.K.: Grupy. Poznań 2002.
 17. Schulz A.: Wiosna Kościoła w Polsce. W: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele. Red. A. Petrowa-Wasilewicz. Warszawa (KAI) 2000.
 18. Szentmártoni M.: Psychologia pastoralna. Kraków 1995.
 19. Śmigiel W.: Eklezjalność Drogi Neokatechumenalnej. „Roczniki Teologiczne”. T. 54: 2007 z. 6.
 20. Wojciszke B.: Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa 2002.