Syndrom myślenia grupowego jako zagrożenie dla funkcjonowania grup kościelnych
PDF

Słowa kluczowe

grupy kościelne
zagrożenia
duszpasterstwo

Jak cytować

Śmigiel, W. (2009). Syndrom myślenia grupowego jako zagrożenie dla funkcjonowania grup kościelnych. Teologia Praktyczna, (10), 85–93. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.07

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.07
PDF

Bibliografia

Aldar R.J.: S.R. Fuller: Beyond fiasco: A reappraisal of the groupthink phenomenonand a new model of group decisnion processes. „Psychological Bulletin”. R. 1993 nr 113.

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań 1997.

Brown R.: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk 2006.

Callaway M.R., Ester J.K.: Groupthink: Effects of cohesiveness and problem-solving procedures on grup decision making. „Social Behavior and Personality”. R. 1984 nr 12.

Courtrght J.A.: A laboratory investigation og grupthink. „Communication Monographs” R. 1978 nr 45.

Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna. Red. A. S. R. Manstead, M. Hewstone [i in.]. Warszawa (b.r.w.)

Hamer H.: Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa 2005.

Hartley P.: Komunikacja w grupie. Poznań 2000.

Hogg M.A.: The Social Psychology of Group Cohesivivness: From attraction to social identity. Hemel Hempstead 1992.

Hogg M.A.: The social psychology og group cohesiveness: From attraction to social identity. London 1992.

Janis I.L.: Victims of grupthink: Boston (Houghton Mifflin) 1972; Tenże: Grupphink. Boston (Houghton Mifflin) 1982.

Kamiński R.: Zrzeszenia religijne a parafia. W: W prostocie prawdy, w pokorze serca. Studia i materiał. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny. Kraków 2008.

Kuria Metropolitalna Warszawska: Komunikat dotyczący Ruchu Rodzin Nazaretańskich z 29 stycznia 2009 [http://www.archidiecezja.warszawa.pl/upload/binaries/ dokumenty/dekret_rrn.pdf – 24.05.2009].

Łaszczyk M.: Eklezjalność współczesnych stowarzyszeń katolików świeckich i ruchów religijnych w Polsce. Lublin 1992 [mps – ArBKUL).

McCauley C.: The nature od social influense in grupthonk: Comppliance and internalization. „Journal of Personality and Social Psychology”. R. 1989 nr 57.

Oyster C.K.: Grupy. Poznań 2002.

Schulz A.: Wiosna Kościoła w Polsce. W: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele. Red. A. Petrowa-Wasilewicz. Warszawa (KAI) 2000.

Szentmártoni M.: Psychologia pastoralna. Kraków 1995.

Śmigiel W.: Eklezjalność Drogi Neokatechumenalnej. „Roczniki Teologiczne”. T. 54: 2007 z. 6.

Wojciszke B.: Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa 2002.