Is Neo the One? Teologiczne zapiski na marginiesie trylogii Matrix
PDF

Słowa kluczowe

film
teologia
interpretacja
Matrix

Jak cytować

Łukasiewicz, Łukasz. (2009). Is Neo the One? Teologiczne zapiski na marginiesie trylogii Matrix. Teologia Praktyczna, (10), 225–237. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.16

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.16
PDF

Bibliografia

Ford J.L.: Buddyzm, mitologia i Matrix. W: Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia w Matrix. Red. G. Yeffeth. Gliwice.

Gnilka J.: Jezus z Nazaretu. Kraków 2005.

Gnilka J.: Paweł z Tarsu. Kraków 2001.

Hryniewicz W.: Chrystus – nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. T. 1. Lublin 1982.

Kasper W.: Bóg Jezusa Chrystusa. Wrocław 1996.

Kopaliński W.: Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa 1996.

Kudasiewicz J.: Apokaliptyka. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice 1998.

Kudasiewicz J., Zuberbier A.: Cuda. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice 1998.

Marchow M., Mroczyńska D., Sterzyńska J., Troszyński M.: Jak Matrix łączy się ze światem. Poznań 2002.

Sesboüe B.: Jezus Chrystus na obraz ludzi. Krótki przegląd przedstawień Jezusa na przestrzeni historii. Kraków 2006.

Sokołowski M.: Filmowe wizerunki postaci Jezusa. „Przegląd Humanistyczny”. R. XLVI nr 3 (372).

Weimer P.: Syjon. W: Praktyczny słownik biblijny. Red. A. Grabner-Haider. Warszawa 1994.

Wojciechowska K.: Mesjasz. W: Religia. Encyklopedia PWN. Red. R. Burek. Warszawa 2002.

Zuberbier A.: Jezus Chrystus. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice 1998.