Is Neo the One? Teologiczne zapiski na marginiesie trylogii Matrix

Main Article Content

Łukasz Łukasiewicz

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łukasiewicz, Łukasz. (2009). Is Neo the One? Teologiczne zapiski na marginiesie trylogii Matrix. Teologia Praktyczna, (10), 225-237. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.16
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Ford J.L.: Buddyzm, mitologia i Matrix. W: Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia w Matrix. Red. G. Yeffeth. Gliwice.
 2. Gnilka J.: Jezus z Nazaretu. Kraków 2005.
 3. Gnilka J.: Paweł z Tarsu. Kraków 2001.
 4. Hryniewicz W.: Chrystus – nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. T. 1. Lublin 1982.
 5. Kasper W.: Bóg Jezusa Chrystusa. Wrocław 1996.
 6. Kopaliński W.: Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa 1996.
 7. Kudasiewicz J.: Apokaliptyka. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice 1998.
 8. Kudasiewicz J., Zuberbier A.: Cuda. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice 1998.
 9. Marchow M., Mroczyńska D., Sterzyńska J., Troszyński M.: Jak Matrix łączy się ze światem. Poznań 2002.
 10. Sesboüe B.: Jezus Chrystus na obraz ludzi. Krótki przegląd przedstawień Jezusa na przestrzeni historii. Kraków 2006.
 11. Sokołowski M.: Filmowe wizerunki postaci Jezusa. „Przegląd Humanistyczny”. R. XLVI nr 3 (372).
 12. Weimer P.: Syjon. W: Praktyczny słownik biblijny. Red. A. Grabner-Haider. Warszawa 1994.
 13. Wojciechowska K.: Mesjasz. W: Religia. Encyklopedia PWN. Red. R. Burek. Warszawa 2002.
 14. Zuberbier A.: Jezus Chrystus. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice 1998.