Die kontextuelle und personenbedingte Konzilsrezeption in Polen

Main Article Content

Mieczysław Polak

Abstrakt

Artykuł porusza kwestię recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II w Polsce. Jest to refleksja duszpasterska, która wskazuje na kontekst społeczno-kulturowy i znaczenie w tym procesie osobowości kościelnych. W pierwszej części niniejszego artykułu podjęto próbę podkreślenia kulturowo-społecznego i politycznego kontekstu recepcji Soboru w Polsce. Stanowią go dwa okresy posoborowej historii Kościoła polskiego – przed przełomem 1989 roku i po nim. Druga część ma ukazać drugi czynnik charakterystyczny dla recepcji Soboru, a mianowicie znaczenie wiodących osobistości kościelnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polak, M. (2018). Die kontextuelle und personenbedingte Konzilsrezeption in Polen. Teologia Praktyczna, (19), 223-229. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.14
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Benedikt XVI.: Schreiben zum 50. Jahrestag des Beginns des zweiten vatikanischen Konzils 2.08.2012. In: http://www.vatican.va/special/annus_fidei/documents/annus-fidei_bxvi_inedito-50-concilio_ge.html (Zugriff: 31.03.2014).
  2. Johannes Paul II: Ansprache des Papstes vor der polnischen Bischofskonferenz. Krakau 8.06.1997.
  3. Johannes Paul II.: Apostolisches Schreiben Tertio millennio adveniente 10.11.1994.
  4. Jablonska-Deptula E.: Nasze korzenie. W: Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych. Hrsg. A. Podsiad, A. Szafranska. Warszawa 1986 s. 16-37.
  5. Przybecki A.: Dar otwartych drzwi. „Znak“ 1: 1997 s. 116-119.
  6. Polak M.: Synoden in der Kirche in Polen. „Pastoraltheologische Hefte“ 1: 2008 s. 57-61.
  7. Zweite Polnische Plenarsynode (1991–1999): Beschlüsse. Poznań 2001.
  8. Johannes Paul II.: Apostolisches Schreiben Tertio millennio adveniente 10.11.1994.