Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna

Main Article Content

Paweł Kiejkowski

Abstrakt

Aleksander Schmemann (1921-1983) należy do najważniejszych współczesnych myślicieli prawosławnych, którzy tworzyli na emigracji we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Eucharystia: misterium Kościoła to ostatnie dzieło tego wybitnego myśliciela. Stanowi ciąg rozmyślań poświęconych Eucharystii, będących świadectwem i owocem ponad trzydziestoletniej pracy tego prawosławnego duchownego jako duszpasterza, wykładowcy, pisarza. Niniejszy tekst podejmuje wybrane wątki z jego teologii eucharystycznej. Po pierwsze, w Eucharystii urzeczywistnia się Kościół jako zgromadzenie zwołane przez Zmartwychwstałego Pana. Po drugie, Święta Liturgia jest misterium królestwa Bożego. Po trzecie, Eucharystia jest sakramentem jedności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kiejkowski, P. (2019). Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna. Teologia Praktyczna, (20), 37-52. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.03
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Kiejkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

ks. dr hab., profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Bielawski M. (2015): Blask ikon. Krakow.
 2. Clement O. (2010): Boski kosmos. Wybrane zagadnienia z kosmologii. Tłum. P. Mikulska. Krakow.
 3. Dalmais I.H. (2010): Przedmowa do wydania francuskiego. W: H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej p. 5.5. Krakow.
 4. Eucharystia pierwszych chrześcijan. (1987). Wybor i opracowanie M. Starowieyski. Krakow.
 5. Evdokimov P. (1996): Poznanie Boga w Kościele Wschodnim. Tłum. A. Leduchowska. Krakow.
 6. Evdokimov P.(2003): Prawosławie. Tłum. J. Klingier, Warszawa.
 7. Evdokimov P. (2012): Prawosławna wizja teologii moralnej. Bog w życiu ludzi. Tłum. W. Szymona, Krakow.
 8. Greshake G. (2001): Wierzę w Boga Trojjedynego. Tłum. W. Szymona. Krakow.
 9. Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Poznań.
 10. Kiejkowski P. (2017): Eucharystia sakramentem krolestwa Bożego. Wybrane wątki z teologii eucharystycznej Aleksandra Schmemanna. „Studia Gnesnensia” 31: 2017 p. 182-184.
 11. Kiejkowski P. (2014): Homo Paschalis. Poznań.
 12. Kiejkowski P. (2013): Relacyjny i ekstatyczny charakter osoby ludzkiej w teologii Wacława Hryniewicza. „Studia Bydgoskie” 7: 2013 s. 117-130.
 13. Kiejkowski P.(2010): Wiara i wiedza. Josepha Ratzingera zmaganie o człowieka. W: K. Michalczak (red.), Wokoł pojęcia wiary. Teologia dogmatyczna, t. 4 s. 19-24. Poznań.
 14. Kiejkowski K. (2016): Zmartwychwstanie Chrystusa a przemiana kosmosu w teologii Oliviera Clementa. „Studia Gnesnensia” 30: 2016 s. 213-232.
 15. Kiernikowski Z. (2000): Eucharystia i jedność. Częstochowa.
 16. Kiernikowski Z. (2011): W mocy słowa i sakramentu. Warszawa.
 17. Łosski W. (2017): Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego. Tłum. I. Brzeska, Krakow.
 18. Matreńczyk A. (2017): Dziedzictwo o. Aleksandra Schmemanna. http://www.przegladprawoslawny. pl/articles.php?id_n=2872&id=8 [dostęp: 22.07.2017].
 19. Muller G.L. (2007): Msza święta. Źrodło chrześcijańskiego życia. Tłum. S. Śledziewski. Lublin.
 20. Paprocki H. (2010): Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej. Krakow.
 21. Paprocki H. (1998): Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu. Warszawa.
 22. Przesmycki P. (2006): Śpiewać pieśni pańskie w obcej krainie, w: J. Majewski, J. Makowski (red.), Leksykon wielkich teologow XX/XXI wieku, t. 3 s. 308-320. Warszawa.
 23. Ratzinger J./Benedykt XVI (2011): Jezus z Nazaretu, cz. 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Tłum. W. Szymona. Krakow.
 24. Ratzinger J./Benedykt XVI (2005): Patrzeć na Chrystusa. Tłum. J. Merecki. Krakow.
 25. Ratzinger J. (1996): Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Tłum. Z. Włodkowa. Krakow.
 26. Rosato P.J. (1998): Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów. Tłum. A. Baron. Krakow.
 27. Schmemann A. (1997): Eucharystia: misterium Kościoła. Tłum. A. Turczyński. Białystok.
 28. Schmemann A. (1988): Za życie świata. Tłum. A. Kempfi . Warszawa.
 29. Špidlik T., Rupnik M. I. (2001): Mowa obrazow. Tłum. J. Dembska. Warszawa.