Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna
PDF (English)

Słowa kluczowe

Aleksander Schmemann
Eucharystia
Kościół
jedność

Jak cytować

Kiejkowski, P. . (2019). Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna. Teologia Praktyczna, (20), 37–52. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.03

Abstrakt

Aleksander Schmemann (1921-1983) należy do najważniejszych współczesnych myślicieli prawosławnych, którzy tworzyli na emigracji we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Eucharystia: misterium Kościoła to ostatnie dzieło tego wybitnego myśliciela. Stanowi ciąg rozmyślań poświęconych Eucharystii, będących świadectwem i owocem ponad trzydziestoletniej pracy tego prawosławnego duchownego jako duszpasterza, wykładowcy, pisarza. Niniejszy tekst podejmuje wybrane wątki z jego teologii eucharystycznej. Po pierwsze, w Eucharystii urzeczywistnia się Kościół jako zgromadzenie zwołane przez Zmartwychwstałego Pana. Po drugie, Święta Liturgia jest misterium królestwa Bożego. Po trzecie, Eucharystia jest sakramentem jedności.

https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.03
PDF (English)

Bibliografia

Bielawski M. (2015): Blask ikon. Krakow.

Clement O. (2010): Boski kosmos. Wybrane zagadnienia z kosmologii. Tłum. P. Mikulska. Krakow.

Dalmais I.H. (2010): Przedmowa do wydania francuskiego. W: H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej p. 5.5. Krakow.

Eucharystia pierwszych chrześcijan. (1987). Wybor i opracowanie M. Starowieyski. Krakow.

Evdokimov P. (1996): Poznanie Boga w Kościele Wschodnim. Tłum. A. Leduchowska. Krakow.

Evdokimov P.(2003): Prawosławie. Tłum. J. Klingier, Warszawa.

Evdokimov P. (2012): Prawosławna wizja teologii moralnej. Bog w życiu ludzi. Tłum. W. Szymona, Krakow.

Greshake G. (2001): Wierzę w Boga Trojjedynego. Tłum. W. Szymona. Krakow.

Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Poznań.

Kiejkowski P. (2017): Eucharystia sakramentem krolestwa Bożego. Wybrane wątki z teologii eucharystycznej Aleksandra Schmemanna. „Studia Gnesnensia” 31: 2017 p. 182-184.

Kiejkowski P. (2014): Homo Paschalis. Poznań.

Kiejkowski P. (2013): Relacyjny i ekstatyczny charakter osoby ludzkiej w teologii Wacława Hryniewicza. „Studia Bydgoskie” 7: 2013 s. 117-130.

Kiejkowski P.(2010): Wiara i wiedza. Josepha Ratzingera zmaganie o człowieka. W: K. Michalczak (red.), Wokoł pojęcia wiary. Teologia dogmatyczna, t. 4 s. 19-24. Poznań.

Kiejkowski K. (2016): Zmartwychwstanie Chrystusa a przemiana kosmosu w teologii Oliviera Clementa. „Studia Gnesnensia” 30: 2016 s. 213-232.

Kiernikowski Z. (2000): Eucharystia i jedność. Częstochowa.

Kiernikowski Z. (2011): W mocy słowa i sakramentu. Warszawa.

Łosski W. (2017): Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego. Tłum. I. Brzeska, Krakow.

Matreńczyk A. (2017): Dziedzictwo o. Aleksandra Schmemanna. http://www.przegladprawoslawny. pl/articles.php?id_n=2872&id=8 [dostęp: 22.07.2017].

Muller G.L. (2007): Msza święta. Źrodło chrześcijańskiego życia. Tłum. S. Śledziewski. Lublin.

Paprocki H. (2010): Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej. Krakow.

Paprocki H. (1998): Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu. Warszawa.

Przesmycki P. (2006): Śpiewać pieśni pańskie w obcej krainie, w: J. Majewski, J. Makowski (red.), Leksykon wielkich teologow XX/XXI wieku, t. 3 s. 308-320. Warszawa.

Ratzinger J./Benedykt XVI (2011): Jezus z Nazaretu, cz. 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Tłum. W. Szymona. Krakow.

Ratzinger J./Benedykt XVI (2005): Patrzeć na Chrystusa. Tłum. J. Merecki. Krakow.

Ratzinger J. (1996): Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Tłum. Z. Włodkowa. Krakow.

Rosato P.J. (1998): Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów. Tłum. A. Baron. Krakow.

Schmemann A. (1997): Eucharystia: misterium Kościoła. Tłum. A. Turczyński. Białystok.

Schmemann A. (1988): Za życie świata. Tłum. A. Kempfi . Warszawa.

Špidlik T., Rupnik M. I. (2001): Mowa obrazow. Tłum. J. Dembska. Warszawa.