Nr 20 (2019)
Teologia Praktyczna

Artykuły

Andreas Müller; Adam Kalbarczyk
9-20
Motywy działalności charytatywnej w Kościele starożytnym
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.01
PDF
Jacek Goleń
21-35
Odnowa przygotowania narzeczonych do małżeństwa po adhortacji Amoris laetitia
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.02
PDF
Paweł Kiejkowski
37-52
Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.03
PDF (English)
Bogdan Kulik
53-68
Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do nieba? Przyczynek do eschatologii praktycznej
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.04
PDF
Piotr Halczuk
69-84
Czy istnieją jakiekolwiek punkty styczne między chrześcijaństwem a islamem?
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.05
PDF
Jolanta Kostecka
85-98
Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje pastoralne
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.06
PDF
Dariusz Kwiatkowski
99-113
Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.07
PDF
Bartłomiej Dolata
115-127
Funkcja spowiednika i realizacja sakramentalnej posługi wobec duchowych potrzeb ludzi młodych
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.08
PDF
Tomasz Korczyński, Jacek Śliwak
129-151
Religijność a postawa wobec kary śmierci
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.09
PDF
Władysław Chaim
153-176
Akceptacja treści przekonań religijnych a religijne style myślenia i osobowość. Badania empiryczne studentów
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.10
PDF
Dariusz Żochowski
177-187
Propozycje realizacji duszpasterstwa pielgrzymkowego w okresie między pieszymi pielgrzymkami
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.11
PDF
Michał Jacenty Sznajder
189-209
Stewardship. Włodarstwo w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej : (Część 1)
https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.12
PDF