Propozycje realizacji duszpasterstwa pielgrzymkowego w okresie między pieszymi pielgrzymkami
PDF

Słowa kluczowe

pielgrzymka
duszpasterstwo
stała formacja
diecezja

Jak cytować

Żochowski, D. (2019). Propozycje realizacji duszpasterstwa pielgrzymkowego w okresie między pieszymi pielgrzymkami. Teologia Praktyczna, (20), 177–187. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.11

Abstrakt

W chrześcijańskiej duchowości – w zasadzie od początków istnienia chrześcijaństwa – ważne miejsce zajmuje praktyka pielgrzymowania do miejsc świętych. Wyraża ona między innymi fakt bycia na ziemi pielgrzymem, który nie ma tu swojego trwałego i ostatecznego miejsca. Podejmowanie pielgrzymek wiązało się także z praktykami pokutnymi, z decyzjami o nawróceniu, zmianie życia. W latach 80. i 90. XX wieku w Polsce nastąpiło ożywienie praktyki pielgrzymowania. Duszpasterze dość szybko zauważyli, że to jednorazowe wydarzenie powinno znaleźć kontynuację w różnych inicjatywach duszpasterskich realizowanych w czasie między pielgrzymkami. Niniejsze opracowanie – oparte na doświadczeniach pielgrzymowania z lat przełomu XX i XXI wieku – prezentuje sposoby ciągłej formacji pielgrzymów na płaszczyznach: ogólnopolskiej, diecezjalnej i grupy pielgrzymkowej.

https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.11
PDF

Bibliografia

Ablewicz J. (1983): Pielgrzymka jako znak Święty. „Tarnowskie Studia Teologiczne” 9: 1983 s. 13-24.

Abramek J. (1981-1982): Teologiczne podstawy i sens pastoralny pielgrzymki jako formy kultu na przykładzie Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 9-10:1981-1982 s. 289-301.

Akta Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie (1983 a): Piesza Pielgrzymka Gnieźnieńska na Jasną Górę 1983-2004. Pismo: L. dz. 5120/83/II.

Akta Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie (1983 b): Piesza Pielgrzymka Gnieźnieńska na Jasną Górę 1983-2004. Pismo: L. dz. 4344/83/I.

Akta Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie (1990): Piesza Pielgrzymka Gnieźnieńska na Jasną Górę 1983-2004. Pismo: L. dz. 4498/90/III.

Balter L. (1978): Teologia nawiedzenia. „Studia Gnesnensia” 4 s. 32-41.

George A. (1985): Pielgrzymka. W: X. Leon-Dufor (red.), Słownik teologii biblijnej. Poznań–Warszawa.

Jackowski A. (1990): Pielgrzymki w Polsce na tle pielgrzymek w chrześcijaństwie. „Jasna Góra” 6: 1990 s. 44-53.

Jan Paweł II (1979): Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry. http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/626 [dostęp: 10.06.2019].

Janicki J. (1985): Kult. W: A. Zubierbier (red.), Słownik teologiczny s. 264-266. Katowice.

Jusiak R. (1980): Pielgrzymka jako element życia religijnego w Polsce. „Chrześcijanin w Świecie” 7-8: 1980 s. 50-67.

Kowalczyk J. (1970): Piesza Warszawska Pielgrzymka. „Tygodnik Powszechny” 33: 1970 s. 2-3.

Rojewski A. (1985): Pielgrzymka i metanoia. Refl eksje teologiczno-duszpasterskie. „Studia Płockie” 12: 1985 s. 19-28.

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski (1985): Ramowy regulamin pielgrzymowania. Warszawa.

Sobór Watykański II (2002): Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium [KK]. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań.

Turek S. (1987): Pielgrzymowanie. „Znaki Czasu” 3: 1987 s. 82-91.