Stewardship. Włodarstwo w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
PDF

Słowa kluczowe

Kościół
diecezja
parafia
dobra materialne
zarządzanie
włodarzowanie

Jak cytować

Sznajder, M. J. (2019). Stewardship. Włodarstwo w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej : (Część 1). Teologia Praktyczna, (20), 189–209. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.12

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest refl eksją profesora ekonomii nad sposobem zarządzania parafiami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stanowi przyczynek do rozwoju nowoczesnej, katolickiej teorii ekonomii, zarządzania i fi nansów. Podstawę jej prezentacji stanowi zarysowana blisko 60 lat temu przez Konferencję Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych koncepcja kościelnego włodarzowania (stewardship), która odwołuje się zarówno do Biblii, jak i do społecznego nauczania Kościoła. Jest to pewna teoria ekonomii, fi nansowania i zarządzania na poziomie parafi i i diecezji. Istota jej polega na włączeniu w życie Kościoła tysięcy wolontariuszy zainspirowanych do działania opisaną tu koncepcją kościelnego włodarzowania. Jest to pierwsza część opracowania. Druga ukaże się w kolejnym tomie czasopisma.

https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.12
PDF

Bibliografia

Carlson J. (2010): Taking Stewardship Seriously. http://archstl.org/files/field-file/Archbishop’s%20talk%20-%20fi nal.pdf [dostęp: 10.04.2018].

Diakonijny Model Parafialnej Rady Duszpasterskiej jako fundament wspólnoty parafialnej. (2014). Poznań. http://propublico.org/pl/diakonie-w-parafii [dostęp: 14.01.2020].

Florida Conference of Catholic Bishops. (2018). https://fl accb.org/mission-and-vision [dostęp: 10.04.2018].

Franciszek (2015): Encyklika Laudato si’. https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf [dostęp: 10.04.2018].

Greek Orthodox Archidiocese of America Department of Stewardship. (2018).

https://www.goarch.org/departments/stewardship [dostęp: 27.04.2018].

http://catholiclubbock.org/StewardshipADisciplesResponse.pdf [dostęp: 2.04.2018].

https://en.wikipedia.org/wiki/Stewardship [dostęp: 29.04.2018].

https://stewardshipresources.org/ [dostęp: 20.03.2018].

https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/international-catholic-stewardship-council [dostęp: 27.04.2018].

Office of Stewardship Catholic Diocese of Baton Rouge. (2018). https://offi ceofstewardship.com/ [dostęp: 2.04.2018].

Philanthropy Roundtable Statistics. (2018). http://www.philanthropyroundtable.org/almanac/statistics/ [dostęp: 20.05.2018].

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia). http://biblia.deon.pl/szukaj.php [dostęp: 10.04.2018].

Queen of Peace Catholic Community. (2018). http://www.queenofpeaceparish.org/ [dostęp: 16.04.2018 i 15.03.2019].

Queen of Peace Catholic Community. (2019): Covenant Card.

Queen of Peace Catholic Community (2019): Ministry Guidebook.

Roman Catholic Diocese of Worcester (2018): Is Your Parish Ready for Stewardship. https://worcesterdiocese.org [dostęp: 18.05.2018].

The Archdiocese of Winnipeg. Offi ce of Stewardship (2011): Catholic Stewardship Rooted in Scripture & Church Teaching. http://www.archwinnipeg.ca/docs/Stewardship%20in%20Scriptures%20Church%20Teaching.pdf [dostęp: 30.04.2018].

U.S. Religion Census from 1952 to 2010 Maps and Charts for 2000. http://www.usreligioncensus.org/ [dostęp:16.05.2018].

United States Censcus Bureau Powerty. (2018). https://www.census.gov/topics/income-poverty/poverty.html [dostęp: 13.05.2018].

United States Census Bureau. Quick Facts – Florida. (2018). https://www.census.gov/quickfacts/FL [dostęp: 10.04.2018].

United States Conference of Catholic Bishops. Stewardship A Disciple’s Response (2002): A pastoral Letter on Stewardship. Tenth Anniversary Edition. Washington DC.

Williams B.D. (2018): An Orthodox Understanding of Stewardship [dostęp: 27.04.2018].