Duszpasterstwo miłosierdzia. Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
duszpasterstwo
miłosierdzie
nowa ewangelizacja – duszpasterskie nawrócenie

Jak cytować

Polak, M. (2014). Duszpasterstwo miłosierdzia. Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła. Teologia Praktyczna, (15), 7–21. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.01

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.01
PDF

Bibliografia

Balter L.: Kościół jako sakrament Bożego miłosierdzia. W: Bóg bogaty w miłosierdzie. „Kolekcja Communio”. T. 15. Poznań 2003.

Kasper W.: Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia. Tłum. R. Zajączkowski. Poznań 2014.

Jan XXIII: W świetle świtu. Przemówienie na otwarcie II Powszechnego Soboru, „Znak”. R. 2013 nr 1 (692).

Nagy S.: „Objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się Jezus Chrystus (Redemptor hominis nr 9), w: Miłość miłosierna, Red. J. Krucina. Wrocław 1985.

Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków 2005.

Ratzinger J.: Ku „dojrzałości” wiary w Chrystusa. Homilia podczas Mszy św. „pro eligendo Romano Pontifice” 18.04.2005. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2005 nr 6 (274).

Franciszek: Żyjemy w epoce miłosierdzia. Spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej 6.03.2014. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2014 nr 3–4.

Pawłowski A.: Kerygmat nowej ewangelizacji. Poznań 2014.

Woronowski F.: Funkcja miłości czynnej Kościoła. Łomża 1977.

Przygoda W.: Funkcje podstawowe Kościoła. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Ratzinger J.: Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia. Tłum. W. Szymona. Kraków 2003.

Przygoda W.: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 1998.

Ruini C.: Objawienie miłosierdzia Ojca. Bóg bogaty w miłosierdzie. „Kolekcja Communio”. T. 15. Poznań 2003.

Franciszek: Spowiedź nie jest sądem, ale doświadczeniem przebaczenia i miłosierdzia. Spotkanie z uczestnikami kursu dla spowiedników. Rzym 28.03.2014. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2014 nr 3–4.

Góralczyk P.: Wyzwolenie z niewoli do wolności w Chrystusie. „Communio”. Wydanie polskie. R. 1993 nr 5 (77).

Makowski T.: Pastoralne przygotowanie do sakramentu pojednania w duchu odnowionego obrzędu. „Homo Dei”. R. 1983 nr 1.

Polak M.: Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium teologicznopastoralne. Poznań 2013.

van Calster S.: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Miłosierdzie jako podstawa „pedagogiki” pastoralnej. „Communio”. Wydanie polskie. R. 1993 nr 5 (77).

Benedykt XVI: List apostolski »motu proprio „Intima Ecclesiae natura”« o posłudze miłości. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2013 nr 1 (349).

Schifferle A.: Die diakonische Grundfunktion als Herausforderung der christlicher Gemeinde. W: Pfarrei in der Postmoderne? Gemeindebildung in nachchristlicher Zeit. Red. Tenże. Freiburg im Breisgau 1997.

Polak M.: Parafia dzisiaj. Podstawy i kierunki duszpasterskie odnowy. Poznań 2007.

Jan Paweł II: Audiencja Generalna po wizycie w Meksyku 21.02.1979. W: O chrześcijaństwie konsekwentnym i o polskiej teologii wyzwolenia. Red. F. Blachnicki. Krościenko nad Dunajcem 2001.

Zulehner P.M.: Pastoraltheologie. T. 2. Gemeindepastoral. Düsseldorf 1995.

Zulehner P.M.: Bóg jest większy od naszego serca (1 J 3,20). Teologia i duszpasterstwo miłosierdzia. We współpracy z J. Brandnerem. Tłum. J. Serafin. Kraków 2010.