Duszpasterstwo miłosierdzia. Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła

Main Article Content

Mieczysław Polak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polak, M. (2014). Duszpasterstwo miłosierdzia. Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła. Teologia Praktyczna, (15), 7-21. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.01
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Balter L.: Kościół jako sakrament Bożego miłosierdzia. W: Bóg bogaty w miłosierdzie. „Kolekcja Communio”. T. 15. Poznań 2003.
 2. Kasper W.: Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia. Tłum. R. Zajączkowski. Poznań 2014.
 3. Jan XXIII: W świetle świtu. Przemówienie na otwarcie II Powszechnego Soboru, „Znak”. R. 2013 nr 1 (692).
 4. Nagy S.: „Objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się Jezus Chrystus (Redemptor hominis nr 9), w: Miłość miłosierna, Red. J. Krucina. Wrocław 1985.
 5. Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków 2005.
 6. Ratzinger J.: Ku „dojrzałości” wiary w Chrystusa. Homilia podczas Mszy św. „pro eligendo Romano Pontifice” 18.04.2005. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2005 nr 6 (274).
 7. Franciszek: Żyjemy w epoce miłosierdzia. Spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej 6.03.2014. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2014 nr 3–4.
 8. Pawłowski A.: Kerygmat nowej ewangelizacji. Poznań 2014.
 9. Woronowski F.: Funkcja miłości czynnej Kościoła. Łomża 1977.
 10. Przygoda W.: Funkcje podstawowe Kościoła. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 11. Ratzinger J.: Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia. Tłum. W. Szymona. Kraków 2003.
 12. Przygoda W.: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 1998.
 13. Ruini C.: Objawienie miłosierdzia Ojca. Bóg bogaty w miłosierdzie. „Kolekcja Communio”. T. 15. Poznań 2003.
 14. Franciszek: Spowiedź nie jest sądem, ale doświadczeniem przebaczenia i miłosierdzia. Spotkanie z uczestnikami kursu dla spowiedników. Rzym 28.03.2014. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2014 nr 3–4.
 15. Góralczyk P.: Wyzwolenie z niewoli do wolności w Chrystusie. „Communio”. Wydanie polskie. R. 1993 nr 5 (77).
 16. Makowski T.: Pastoralne przygotowanie do sakramentu pojednania w duchu odnowionego obrzędu. „Homo Dei”. R. 1983 nr 1.
 17. Polak M.: Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium teologicznopastoralne. Poznań 2013.
 18. van Calster S.: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Miłosierdzie jako podstawa „pedagogiki” pastoralnej. „Communio”. Wydanie polskie. R. 1993 nr 5 (77).
 19. Benedykt XVI: List apostolski »motu proprio „Intima Ecclesiae natura”« o posłudze miłości. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2013 nr 1 (349).
 20. Schifferle A.: Die diakonische Grundfunktion als Herausforderung der christlicher Gemeinde. W: Pfarrei in der Postmoderne? Gemeindebildung in nachchristlicher Zeit. Red. Tenże. Freiburg im Breisgau 1997.
 21. Polak M.: Parafia dzisiaj. Podstawy i kierunki duszpasterskie odnowy. Poznań 2007.
 22. Jan Paweł II: Audiencja Generalna po wizycie w Meksyku 21.02.1979. W: O chrześcijaństwie konsekwentnym i o polskiej teologii wyzwolenia. Red. F. Blachnicki. Krościenko nad Dunajcem 2001.
 23. Zulehner P.M.: Pastoraltheologie. T. 2. Gemeindepastoral. Düsseldorf 1995.
 24. Zulehner P.M.: Bóg jest większy od naszego serca (1 J 3,20). Teologia i duszpasterstwo miłosierdzia. We współpracy z J. Brandnerem. Tłum. J. Serafin. Kraków 2010.