Nr 15 (2014)

Artykuły

Mieczysław Polak
7-21
Duszpasterstwo miłosierdzia. Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.01
PDF
Ryszard Hajduk
23-40
Duszpasterstwo terapeutyczne – przejaw mody czy odpowiedź na wyzwania epoki?
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.02
PDF
Tomasz Wielebski
41-70
Horyzontalny wymiar świętowania niedzieli w Polsce. Od nauczania Magisterium do działań duszpasterskich
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.03
PDF
Adam Kalbarczyk
71–79
„Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” O kurs podstawowy języka wiary
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.04
PDF
Maciej Szczepaniak
81-93
Agenda-setting i spirala milczenia a przepowiadanie słowa Bożego
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.05
PDF
Dariusz Kwiatkowski
95-107
Posługa kapłańska i prorocka prezbitera w obrzędach sakramentu święceń prezbiteratu
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.06
PDF
Jerzy Stefański
109-123
Nowy układ Modlitw w ciągu dnia księgi Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.07
PDF
Marcin Imach
125-145
Religie i pokój w Iraku
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.08
PDF
Piotr Nawrot
147-159
Aktualny stan muzyki w byłych redukcjach jezuickich na terenie Boliwii
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.09
PDF
Ireneusz Celary
161-168
Die Lehre des Papstes Franziskus über die Verantwortung der Laien für die Pfarrgemeinde im Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.10
PDF
Adam Przybecki
169-177
Od cura animarum do cura pastoralis. Wokół wątpliwości terminologicznych
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.11
PDF