Posługa kapłańska i prorocka prezbitera w obrzędach sakramentu święceń prezbiteratu
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
teologia liturgii
posługa prezbitera
ryt święceń kapłańskich

Jak cytować

Kwiatkowski, D. (2014). Posługa kapłańska i prorocka prezbitera w obrzędach sakramentu święceń prezbiteratu. Teologia Praktyczna, (15), 95–107. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.06

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.06
PDF

Bibliografia

Babik M.: Słownik biblijny. Kraków 2009.

Forstner D.: Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa 2001.

Konecki K.: Nałożenie rąk w odnowionych obrzędach święceń. W: Ante Deum stantes, Red. S. Koperek, R. Tyrała. Kraków 2002.

Konecki K.: Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów święceń kapłańskich. W: Liturgia Domus Carissima. Red. A. Durak. Warszawa 1998.

Konecki K.: Euchologia Obrzędu święceń prezbiteratu. „Ateneum Kapłańskie”. T. 607: 2010.

Kwiatkowski D.: Zaczerpnąć ze źródła wody życia. Kalisz 2007.

Kwiatkowski D.: Struktura i teologia obrzędów święceń prezbiteratu w posoborowych pontyfikałach. „Poznańskie Studia Teologiczne”. T. 11: 2001.

Kwiatkowski D.: Święcenia prezbiterów w Pontyfikale rzymskim z 1990 roku. „Roczniki Teologiczne”. Liturgika. T. 8: 2002.

Lurker M.: Słownik obrazów i symboli biblijnych. Poznań 1989.

Nadolski B.: Leksykon liturgii. Poznań 2006.

Obrzędy Święceń Biskupa, Prezbiterów i Diakonów. Wydanie drugie wzorcowe. Katowice 1999.

Vogel C.: L‘imposition des mains dans les rites d’ordination en Orient et en Occident. „La Maison-Dieu”. R. 1970 nr 102.

Znak A.J.: Fundamentalne rzeczywistości liturgii. Oleśnica 1992.