Religie i pokój w Iraku

Main Article Content

Marcin Imach

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Imach, M. (2014). Religie i pokój w Iraku. Teologia Praktyczna, (15), 125-145. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.08
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Banaszak M.: Historia Kościoła katolickiego. Czasy nowożytne 1758–1914. Cz. 3’. Warszawa 1991.
 2. Banaszak M.: Historia Kościoła katolickiego. Czasy najnowsze 1914–1978. Cz. 4. Warszawa 1992.
 3. Brańka T. i in.: Irak. Między wojną a pokojem. Toruń 2010.
 4. Braun J.: Mezopotamia. Wrocław 1971.
 5. Brylew M.: Irak 2003–2005. Toruń 2011.
 6. Brylew M.: Irak 2003–2005. Toruń 2011.
 7. Danecki J.: Konflikt Iracki. W: Oblicza współczesnego islamu. Red. E. Machut-Mendecka. Warszawa 2003.
 8. Dąbrowski R.: Osobliwości w Kościołach Wschodnich. Lublin 1960.
 9. Doe B.: Południowa Arabia. Warszawa 1979.
 10. Dziekan M.: Irak. Polityka i religia. Warszawa 2005.
 11. Foxwell-Albright W.: Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa. Tłum. E. Zwolski. Warszawa 1967.
 12. Gianelli A., Tornielli A.: Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak. Przeł. L. Rodziewicz. Kraków 2006.
 13. Głodek J.: Irak. Warszawa 1982.
 14. Gnilka J.: Biblia a Koran. Podobieństwa i różnice. Kraków 2005.
 15. GUS Departament Statystyki Międzynarodowej: Irak. Warszawa 1975.
 16. Hajnus W.: Mój Irak. Poznań 2009.
 17. Korzeniewski K.: Irak. Warszawa 2004.
 18. Kościelniak K.: Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Kraków 2002.
 19. Kubiak M.: Kulturowo-religijne aspekty sytuacji polityczno-militarnej w Iraku. W: Irak 2004, Ku normalności. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Red. J. Gotowała. Warszawa 2004.
 20. Kucharczyk G.: Pod rządami półksiężyca. Poznań 2006.
 21. Kumor B.: Historia Kościoła. Cz. 7-8. Lublin 1991.
 22. Leliwa J.: Irak wczoraj i dziś. Warszawa 1964.
 23. Łukaszewicz A.: Afganistan i Irak: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem. Warszawa 2010.
 24. Płaczek A., Stefanek K.: Irak na początku XXI wieku. Łódź 2007.
 25. Przekop E.: Pozycja prawna patriarchy Wschodniego Kościoła katolickiego. Lublin 1976.
 26. Psurek W.: Ekspansja islamu w świecie. Katowice 2007.
 27. Roberson R.: Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie. Bydgoszcz 1998.
 28. Sakowicz E.: Historia dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. W: Czy islam jest religią terrorystów? Red. E. Sakowicz. Kraków 2002.
 29. Sekretarz Generalny Organizacji Konferencji Islamskiej, List do Papieża, Jeddah, 4 marca 1991. W: Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996). Red. E. Sakowicz. Warszawa 1997.
 30. Siniscalco P.: Starożytne Kościoły Wschodnie. Historia i Literatura. Wydawnictwo Petrus. Kraków 2013.
 31. Wnuk-Lisowska E.: Wiara i gnoza w islamie. W: Między wiarą a gnozą. Red. M. Jakubczak, M. Sacha-Piekło. Kraków 2003.
 32. Wolanin A.: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Kraków 1993.
 33. Wrona B.: Od Bagdadu do Marrakeszu: wędrówki po krajach arabskich. W: Oblicza współczesnego islamu. Red. E. Machut-Mendecka. Warszawa 2003.
 34. Zawadzki M.: Nowy, wspaniały Irak. Warszawa 2012.
 35. Zawadzki S.: Mane Tekel Fares. Poznań 1996.
 36. Zernov N.: Wschodnie chrześcijaństwo. Tłum. J. Łoś. Warszawa 1967.