Religie i pokój w Iraku
PDF

Słowa kluczowe

religioznawstwo
religie
pokój
Irak

Jak cytować

Imach, M. (2014). Religie i pokój w Iraku. Teologia Praktyczna, (15), 125–145. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.08

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.08
PDF

Bibliografia

Banaszak M.: Historia Kościoła katolickiego. Czasy nowożytne 1758–1914. Cz. 3’. Warszawa 1991.

Banaszak M.: Historia Kościoła katolickiego. Czasy najnowsze 1914–1978. Cz. 4. Warszawa 1992.

Brańka T. i in.: Irak. Między wojną a pokojem. Toruń 2010.

Braun J.: Mezopotamia. Wrocław 1971.

Brylew M.: Irak 2003–2005. Toruń 2011.

Brylew M.: Irak 2003–2005. Toruń 2011.

Danecki J.: Konflikt Iracki. W: Oblicza współczesnego islamu. Red. E. Machut-Mendecka. Warszawa 2003.

Dąbrowski R.: Osobliwości w Kościołach Wschodnich. Lublin 1960.

Doe B.: Południowa Arabia. Warszawa 1979.

Dziekan M.: Irak. Polityka i religia. Warszawa 2005.

Foxwell-Albright W.: Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa. Tłum. E. Zwolski. Warszawa 1967.

Gianelli A., Tornielli A.: Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak. Przeł. L. Rodziewicz. Kraków 2006.

Głodek J.: Irak. Warszawa 1982.

Gnilka J.: Biblia a Koran. Podobieństwa i różnice. Kraków 2005.

GUS Departament Statystyki Międzynarodowej: Irak. Warszawa 1975.

Hajnus W.: Mój Irak. Poznań 2009.

Korzeniewski K.: Irak. Warszawa 2004.

Kościelniak K.: Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Kraków 2002.

Kubiak M.: Kulturowo-religijne aspekty sytuacji polityczno-militarnej w Iraku. W: Irak 2004, Ku normalności. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Red. J. Gotowała. Warszawa 2004.

Kucharczyk G.: Pod rządami półksiężyca. Poznań 2006.

Kumor B.: Historia Kościoła. Cz. 7-8. Lublin 1991.

Leliwa J.: Irak wczoraj i dziś. Warszawa 1964.

Łukaszewicz A.: Afganistan i Irak: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem. Warszawa 2010.

Płaczek A., Stefanek K.: Irak na początku XXI wieku. Łódź 2007.

Przekop E.: Pozycja prawna patriarchy Wschodniego Kościoła katolickiego. Lublin 1976.

Psurek W.: Ekspansja islamu w świecie. Katowice 2007.

Roberson R.: Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie. Bydgoszcz 1998.

Sakowicz E.: Historia dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. W: Czy islam jest religią terrorystów? Red. E. Sakowicz. Kraków 2002.

Sekretarz Generalny Organizacji Konferencji Islamskiej, List do Papieża, Jeddah, 4 marca 1991. W: Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996). Red. E. Sakowicz. Warszawa 1997.

Siniscalco P.: Starożytne Kościoły Wschodnie. Historia i Literatura. Wydawnictwo Petrus. Kraków 2013.

Wnuk-Lisowska E.: Wiara i gnoza w islamie. W: Między wiarą a gnozą. Red. M. Jakubczak, M. Sacha-Piekło. Kraków 2003.

Wolanin A.: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Kraków 1993.

Wrona B.: Od Bagdadu do Marrakeszu: wędrówki po krajach arabskich. W: Oblicza współczesnego islamu. Red. E. Machut-Mendecka. Warszawa 2003.

Zawadzki M.: Nowy, wspaniały Irak. Warszawa 2012.

Zawadzki S.: Mane Tekel Fares. Poznań 1996.

Zernov N.: Wschodnie chrześcijaństwo. Tłum. J. Łoś. Warszawa 1967.