„Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” O kurs podstawowy języka wiary
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
homiletyka
język wiary
słowo Boże
przepowiadanie

Jak cytować

Kalbarczyk, A. (2014). „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” O kurs podstawowy języka wiary. Teologia Praktyczna, (15), 71–79. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.04

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.04
PDF

Bibliografia

Bajerowa I. Puzynina J.: Język religijny. W: Encyklopedia katolicka. T. VIII. Lublin 2000.

Fritz M.: Zur Sprachlichkeit des Glaubens. W: Sprachen des Glaubens. Philosophische und theologische Perspektiven. Red. M. Fritz, Stuttgart 2013.

Gubler M.-L.: So vielerlei Arten von Sprachen gibt es in der Welt, und keine ist ohne sinnvollen Laut… (1 Kor 14, 10f). Sprache und Sprachen,. „Diakonia” R. 1998 nr 2.

Müller J.: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge, Graz – Wien – Köln 1993.

Rahner K., Vorgrimler H.: Mały słownik teologiczny. Tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Warszawa 1987.

Söding T.: Die Sprache des Glaubens. Alphabetisierung mit der Bibel – http: //www.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/nt/exegesemethodikundhermeneutik/sprache_ glaubens.pdf [dostęp: 15.09.2013].

Stock A.: Rede, Gerede. Zur Sprache in der Liturgie. „Diakonia”. R. 1998 nr 2.

Życiński J.: Niewidzialne światło [rozmawiali: D. Zańko i J. Gowin]. Kraków 1998.