Od cura animarum do cura pastoralis. Wokół wątpliwości terminologicznych

Main Article Content

Adam Przybecki

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybecki, A. (2014). Od cura animarum do cura pastoralis. Wokół wątpliwości terminologicznych. Teologia Praktyczna, (15), 169-177. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.11
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benger M.: Pastoraltheologie. Regensburg 1861.
 2. Blachnicki F.: Teologia pastoralna ogólna. Lublin 1970.
 3. Kamiński R., Przygoda W.: Duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński i.in. Lublin 2006.
 4. Klostermann F.: Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens. Wien 1965.
 5. Klostermann F.: Gemeinde – Kirche der Zukunft. Thesen, Dienste, Modelle. Bd. 1–2. Freiburg, Basel, Wien 1974.
 6. Kowalewski M.: Duszpasterstwo. W: Mały słownik teologiczny. Poznań-Warszawa-Lublin 1960.
 7. Müller J.: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge , Graz, Wien, Köln 1993.
 8. Müller P.: Seelsorge. W: Lexikon für die Theologie und Kirche. T. 9. Freiburg im Breisgau 2000.
 9. Niparko R.: Duszpasterstwo. Wątpliwości terminologiczne. „Teologia Praktyczna”. T. 8: 2007.
 10. Przybecki A.: Duszpasterstwo katechetyczne czy pastoralne aspekty katechizacji? Próba uporządkowania pojęć. „Warszawskie Studia Pastoralne”. R. 2006 nr 3.
 11. Przybecki A.: Budować wspólnotę, czy administrować? Pawłowa inspiracja dla polskiego duszpasterstwa. „Teologia Praktyczna. T. 10: 2009.
 12. Schuster H.: Die Geschichte der Pastoraltheologie W: Handbuch der Pastoraltheologie. Bd. 1. Freiburg im Breisgau 1970.
 13. Sikora P.: Wiara chrześcijan i »pasterze«. „Znak”. R. 59: 2007 nr 4.