Od cura animarum do cura pastoralis. Wokół wątpliwości terminologicznych
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
kwestie metodologiczne
duszpasterstwo
posługa pastoralna

Jak cytować

Przybecki, A. (2014). Od cura animarum do cura pastoralis. Wokół wątpliwości terminologicznych. Teologia Praktyczna, (15), 169–177. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.11

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.11
PDF

Bibliografia

Benger M.: Pastoraltheologie. Regensburg 1861.

Blachnicki F.: Teologia pastoralna ogólna. Lublin 1970.

Kamiński R., Przygoda W.: Duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński i.in. Lublin 2006.

Klostermann F.: Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens. Wien 1965.

Klostermann F.: Gemeinde – Kirche der Zukunft. Thesen, Dienste, Modelle. Bd. 1–2. Freiburg, Basel, Wien 1974.

Kowalewski M.: Duszpasterstwo. W: Mały słownik teologiczny. Poznań-Warszawa-Lublin 1960.

Müller J.: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge , Graz, Wien, Köln 1993.

Müller P.: Seelsorge. W: Lexikon für die Theologie und Kirche. T. 9. Freiburg im Breisgau 2000.

Niparko R.: Duszpasterstwo. Wątpliwości terminologiczne. „Teologia Praktyczna”. T. 8: 2007.

Przybecki A.: Duszpasterstwo katechetyczne czy pastoralne aspekty katechizacji? Próba uporządkowania pojęć. „Warszawskie Studia Pastoralne”. R. 2006 nr 3.

Przybecki A.: Budować wspólnotę, czy administrować? Pawłowa inspiracja dla polskiego duszpasterstwa. „Teologia Praktyczna. T. 10: 2009.

Schuster H.: Die Geschichte der Pastoraltheologie W: Handbuch der Pastoraltheologie. Bd. 1. Freiburg im Breisgau 1970.

Sikora P.: Wiara chrześcijan i »pasterze«. „Znak”. R. 59: 2007 nr 4.