Nowy układ Modlitw w ciągu dnia księgi Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna – teologia liturgii – liturgia godzin

Jak cytować

Stefański, J. (2014). Nowy układ Modlitw w ciągu dnia księgi Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne. Teologia Praktyczna, (15), 109–123. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.07

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.07
PDF

Bibliografia

Krzystek A.: Generalna reforma liturgiczna Piusa XII. Zamierzenia i realizacja. Szczecin 2000.

Stefański J.: Prace redakcyjne nad posoborową księgą Liturgii Godzin. Konspekt historyczny. W: Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: Dzieje i teologia. Red. H. Sobeczko. Opole 2008.

Raffa V. Orario di preghiera nell’Ufficio Divino. Profilo storico e prospettive postconciliari, EL 80 (1966).