Nowy układ Modlitw w ciągu dnia księgi Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne

Main Article Content

Jerzy Stefański

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stefański, J. (2014). Nowy układ Modlitw w ciągu dnia księgi Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne. Teologia Praktyczna, (15), 109-123. https://doi.org/10.14746/tp.2014.15.07
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Krzystek A.: Generalna reforma liturgiczna Piusa XII. Zamierzenia i realizacja. Szczecin 2000.
  2. Stefański J.: Prace redakcyjne nad posoborową księgą Liturgii Godzin. Konspekt historyczny. W: Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: Dzieje i teologia. Red. H. Sobeczko. Opole 2008.
  3. Raffa V. Orario di preghiera nell’Ufficio Divino. Profilo storico e prospettive postconciliari, EL 80 (1966).