Możliwość wiary dzisiaj

Main Article Content

Bogdan Ferdek

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ferdek, B. (2013). Możliwość wiary dzisiaj. Teologia Praktyczna, (14), 7-15. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.01
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI: Przemówienie do młodzieży podczas spotkania na krakowskich Błoniach. W: Trwajcie mocni w wierze. Benedykt XVI w Polsce. Kraków 2006.
 2. Clamor A.F.: Newman and the search for a »via media« between atheism and catholicity. W: John Henry Newman Doctor of the Church. Oxford 2007.
 3. Dawkins R.: Bóg urojony. Warszawa 2007.
 4. de Botton A.: Religion for atheists: a non-believer’s guide to the uses of religion. New York 2012.
 5. Dec I.: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świątobliwość papież Benedykt XVI doktor »honoris causa« Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Świdnica 2005.
 6. Evdokimov P.: Szalona miłość Boga. Białystok 2001.
 7. Habermas J.: Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Über Glauben und Wissen und den Defätismus der modernen Vernunft. W: Die Religionen und die Vernunft. Die Debatte um die Regensburger Vorlesung des Papstes. Red. K. Wenzel. Freiburg 2007.
 8. Klemens Aleksandryjski, Stromata 6.
 9. Międzynarodowa Komisja Teologiczna: Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria. Kraków 2012.
 10. Milbank J.: Theology and Social Theory. Beyond secular reason. Oxford 1990.
 11. Newman J.H.: Faith and Prejudice. New York 1956.
 12. Ratzinger J.: Czym jest teologia?. „Kolekcja Communio”. T. 6. Podstawy wiary – Teologia. Poznań 1991.
 13. Rahner K.: O możliwości wiary dzisiaj. Kraków 1965.
 14. Ratzinger J.: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków 2006.
 15. Ratzinger J.: Wiara i przyszłość. Kraków 2007.
 16. Ratzinger J.: Sakrament i misterium. Kraków 2011.
 17. Ratzinger J.: Wykłady bawarskie z lat 1963–2004. Warszawa 2009.
 18. Schenk W.: Liturgia sakramentów świętych. T. 1. Lublin 1962.