Nr 14 (2013)

Artykuły

Bogdan Ferdek
7-15
Możliwość wiary dzisiaj
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.01
PDF
Andrzej Napiórkowski
17-39
Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.02
PDF
Józef Niewiadomski
41-51
Retoryka „kryzysu wiary” – postawy Kościoła na Zachodzie
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.03
PDF
Martin Uháľ
53-65
Słowacja i lata wolności Kościoła słowackiego w perspektywie Roku Wiary
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.04
PDF
Marco Ivan Rupnik
65-73
Sztuka w służbie przekazu wiary
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.05
PDF
Wojciech Sadłoń
73–90
Duszpasterskie rady parafialne w Polsce na podstawie badań empirycznych
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.06
PDF
Leszek Rojewski
91–111
Doskonalenie współpracy pomiędzy duchowieństwem a świeckimi w parafialnych radach duszpasterskich
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.07
PDF
Wiesław Śmigiel
113–121
Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jako szansa na ewangelizację osób dystansujących się od Kościoła
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.08
PDF
Marek Kluz
123-135
Odkrywanie sensu choroby i cierpienia w kontekście nowych wyzwań
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.09
PDF
Małgorzata Laskowska
137-158
Media i teologia. Kierunki badań teologicznych w ujęciu Magisterium Kościoła
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.10
PDF
Jerzy Stefański
159-169
Miejsce i rola »Pater noster« w strukturze księgi Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.11
PDF
Dariusz Kwiatkowski
171–184
Chrzest sakramentem nowych narodzin w chrzcielnej liturgii słowa Bożego z lekcjonarza „Obrzędów chrztu dzieci”
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.12
PDF
Jolanta Kurosz
185-195
Duszpasterstwo dzieci w ogólnopolskich programach duszpasterskich (2000–2010)
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.13
PDF
Bronisław Mierzwiński
197–201
Duszpasterstwo rodzin. Pionierski podręcznik akademicki
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.14
PDF
Tadeusz Mirończuk
203–212
W trosce o odpowiednie postawy pastoralne w życiu Kościoła
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.15
PDF
Anna Wieradzka
213-235
Kobieta konsekrowana wobec formacji kapłańskiej. Refleksja teologiczno-psychologiczna na podstawie badań pilotażowych
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.16
PDF