Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jako szansa na ewangelizację osób dystansujących się od Kościoła
PDF

Słowa kluczowe

duszpasterstwo
parafia
kolęda
nowa ewangelizacja

Jak cytować

Śmigiel, W. (2013). Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jako szansa na ewangelizację osób dystansujących się od Kościoła. Teologia Praktyczna, (14), 113–121. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.08

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.08
PDF

Bibliografia

Conferenza Episcopale Italiana: Lettera ai cercatori di Dio. Milano 2009.

Janowski P.: Kolęda, wizyta duszpasterska. Historia. W: EK T. IX Lublin: TN KUL 2002.

Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007.

Kamiński R.: Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. Red. Tenże. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2002.

Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi Konferencji Episkopatu Polski: Niewierzący w parafii – sugestie duszpasterskie. „Akta Konferencji Episkopatu Polski”. R. 1999 nr 3.

Konferencja Episkopatu Polski: Niewierzący w parafii – wstępne wytyczne duszpasterstwa. „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 16: 1988 nr 5– 6.

Kongregacja Nauki Wiary: Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji (3 XII 2007). „L’Osservatore Romano”. R. 29: 2008 nr 2.

Moens J-L.: Na czym polega nowa ewangelizacja? W: Nowa ewangelizacja…, s. 21.

Napiórkowski A.: Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja. Kraków 2012.

Piwowarski W.: Socjologia religii. Lublin 2000.

Potocki A.: Odwiedziny kolędowe jako forma duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych i rozbitych. „Homo Dei”. R. 59: 1990 nr 3–4.

Przyczyna W.: Ewangelizacja. W: Leksykon teologii pastoralnej. Rad. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Ryś G.: Jezusowa nowa ewangelizacja. W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K. Kaproń. Gubin 2012.

Sakowicz E.: Katolicy dystansujący się od Kościoła. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Sakowicz E.: Praktykujący a nie wierzący. „Homo Dei”. R. 70: 2000 nr 4.

Śmigiel W.: Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962–2009). Lublin 2010.

Żyźniewski Z.: Kolęda, wizyta duszpasterska. Praktyka współczesna. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin2002.