Duszpasterskie rady parafialne w Polsce na podstawie badań empirycznych

Main Article Content

Wojciech Sadłoń

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sadłoń, W. (2013). Duszpasterskie rady parafialne w Polsce na podstawie badań empirycznych. Teologia Praktyczna, (14), 73–90. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.06
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bronikowski M.: Parafialna rada duszpasterska. Wizja teologiczno-pastoralna. „Warszawskie Studia Pastoralne”. R. 2007 nr 6.
 2. Cieslak M.J.: Parish Responsiveness and Parishioner Commitment. “Review of Religious Research”. R. 1984 nr 2.
 3. Gręźlikowski J.: Rady parafialne w prawie kanonicznym i w życiu parafialnym. „Homo Dei”. R. 1992 nr 2–3.
 4. Kamiński R.: Powołanie i funkcjonalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej. „Ateneum Kapłańskie”. R. 1977 z. 412.
 5. Kamiński R.: Rola Parafialnych Rad Duszpasterskich w życiu wspólnot parafialnych i diecezji. „Roczniki Teologiczne”. T. 40: 1993.
 6. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja »Kapłan Pasterz i Przewodnik Wspólnoty Parafialne«, Watykan 2001.
 7. Potocki A.: Parafialne rady duszpasterskie – pomysł na podmiotowość laikatu i demokratyzację struktur w Kościele katolickim? W: Wybrane problemy demokracji i podmiotowości. Wprowadzenie. Red. K. Wielecki. Warszawa 2010.
 8. Półtorak K.: Współodpowiedzialność i uczestnictwo w życiu Kościoła. Rady diecezjalne i parafialne 40 lat po Soborze Watykańskim II. W: Recepcja wskazań Soboru w życiu i działalności Kościoła w Polsce. Red. K. Półtorak. Szczecin 2006.
 9. Sobański R.: Uwagi o strukturze Parafialnej Rady Duszpasterskiej. „Ateneum Kapłańskie”. R. 1973 z. 387.
 10. Wójtowicz S.: Posoborowa koncepcja Rady Duszpasterskiej w parafii, „Homo Dei”. R. 1980 nr 3.
 11. Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”. R. 1976 nr 1–2.