W trosce o odpowiednie postawy pastoralne w życiu Kościoła
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
duszpasterstwo
postawy pastoralne
życie Kościoła

Jak cytować

Mirończuk, T. (2013). W trosce o odpowiednie postawy pastoralne w życiu Kościoła. Teologia Praktyczna, (14), 203–212. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.15

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.15
PDF

Bibliografia

Beinert W.: Glaubenssinn. W: Lexikon für Theologie und Kirche. T. 4. Freiburg 1992.

Bokwa J.: Kościół jako wspólnota ucząca i nauczająca. „Ateneum Kapłańskie”. R. 85: 1993.

Borges de Pinho J.E.: Wymiar profetyczny osoby świeckiej. „Communio”. Wydanie polskie R. 7: 1987.

Chmielewski M.: Metodologiczne problemy posoborowej teologu duchowości. Lublin 1999.

Dąbek T.M.: Związek kapłaństwa z posługą słowa. Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Kraków 1977.

Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 1999 nr 11.

Jaworski R.: Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin 1989.

Krupa A.L.: Powszechne kapłaństwo wiernych. W: Chrześcijanin w Kościele. Red. J. Majka. Wrocław 1978.

Lewandowski C.: »Sensus Ecclesiae« w życiu i pracy kapłana. „Ateneum Kapłańskie”. R. 76: 1984.

Luneau A., Baleichon M.: Kościół Ludem Bożym. Warszawa 1980.

Moysa S.: Słowo zbawienia. Kraków 1974.

Nowicki A.: Teologia Kościoła – wspólnoty. „Colloquium Salutis”. T. 23–24: 1991–1992.

Nowicki A.: Kościół – communio jako znak i narzędzie Boga. „Wrocławski Przegląd Teologiczny”. R. 1999 nr 7.

Olejnik S.: Jedność Kościoła a pluralizm życia chrześcijańskiego. Warszawa 1982.

Olszewski M.: Duszpasterstwo parafialne. Białystok 2005.

Pestka J.: Tożsamość chrześcijańska wobec przemian współczesnego świata. „Ateneum Kapłańskie”. R. 81: 1989.

Słomka A.: Duchowość kapłańska. „Ateneum Kapłańskie”. R. 83: 1991.

Stala J.: Kościół jako podmiot misji ewangelizacyjnej. „Communio”. Wydanie polskie. R. 19: 1999 nr 6.

Szewczyk L.: Sensus fidelium – świadectwo mocy wspólnoty. „Communio”. Wydanie polskie. R. 7: 1987.

Weron E.: Budzenie olbrzyma. Poznań 1995.

Wojtyła K.: Wiara ludzi, którzy stanowią Kościół. W: Wiara i życie. Red. B. Bejze. Warszawa 1985.

Wojtyła K.: U podstaw odnowy. Kraków 1988.