Chrzest sakramentem nowych narodzin w chrzcielnej liturgii słowa Bożego z lekcjonarza „Obrzędów chrztu dzieci”

Main Article Content

Dariusz Kwiatkowski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowski, D. (2013). Chrzest sakramentem nowych narodzin w chrzcielnej liturgii słowa Bożego z lekcjonarza „Obrzędów chrztu dzieci”. Teologia Praktyczna, (14), 171–184. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.12
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Aletti J.N.: List do Rzymian. W: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Red. W.R. Farmer. Warszawa 2000.
 2. Amiot F.: Chrzest. W: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Leon-Dufour. Poznań 1990.
 3. Forstner D.: Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa 1990.
 4. Homerski J.: Księga Ezechiela. W: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Red. M. Peter, M. Wolniewicz. T. III. Poznań 2000.
 5. Homerski J.: Księga Ezechiela. Lublin 1998.
 6. Kudasiewicz J., Łach J.: Liturgia słowa Bożego w odnowionym obrzędzie chrztu. W: Sakrament Chrztu, Red. A. Skowronek. Katowice 1973.
 7. Kwiatkowski D.: Ochrzczeni w jednym Duchu. W: Duc in altum. Homilie i kazania na każdy dzień. Wrzesień. Red. K. Marcyński. Warszawa 2006.
 8. Kwiatkowski D.: Powtórne narodzenie. W: Duc in altum. Homilie i kazania na każdy dzień. Lipiec. Red. K. Marcyński. Warszawa 2007.
 9. Kwiatkowski D.: Strumienie wody żywej. W: Duc in altum. Homilie i kazania na każdy dzień. Wrzesień. Red. K. Marcyński. Warszawa 2007.
 10. Łach S.: Księga Wyjścia. Poznań 1964.
 11. Mokrzycki B.: Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia. Warszawa 1983.
 12. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice 1987.
 13. Okure T.: Ewangelia według św. Jana. W: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Red. W.R. Farmer. Warszawa 2000.
 14. Romaniuk K.: List do Rzymian. T. VI – 1. Poznań – Warszawa 1978.
 15. Stachowiak L.: Ewangelia według świętego Jana. T. IV. Poznań – Warszawa 1975.
 16. Szymanek E.: List do Galatów. T. VI – 2. Poznań – Warszawa 1978.
 17. Testa B.: Sakramenty Kościoła. Poznań 1998.
 18. Wolniewicz M.: Ewangelia według św. Jana. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Red. M. Peter, M. Wolniewicz. T. IV. Poznań 2000.