Duszpasterstwo dzieci w ogólnopolskich programach duszpasterskich (2000–2010)

Main Article Content

Jolanta Kurosz

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kurosz, J. (2013). Duszpasterstwo dzieci w ogólnopolskich programach duszpasterskich (2000–2010). Teologia Praktyczna, (14), 185-195. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Balcerek G.: Wskazania pastoralne. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Umiłować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2002.
 2. Benedykt XVI: Przemówienie do pierwszej grupy biskupów polskich 26 listopada 2005 roku. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2005/2006. Przywracajmy nadzieję ubogim. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2005.
 3. Celary I.: Liturgia domowego Kościoła. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003.
 4. Cogiel M.: Katechizować w klimacie nadziei. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2004.
 5. Dominges M.P.: Parafia jako miejsce ewangelizacji. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2000.
 6. Drożdż M.: Współczesne wyzwania duszpasterskie. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003.
 7. Dziekoński S.: Znaczenie wychowania i kultury w realizacji powołania. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Bądźmy świadkami Miłości. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce ma lata 2006–2010. Rok 2009/2010. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2009.
 8. Dziewiecki M.: Stawanie się człowiekiem. Psychopedagogika świętości. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Bądźmy świadkami Miłości. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce ma lata 2006–2010. Rok 2009/2010. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2009.
 9. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009. Red. S. Stułkowski. Poznań 2008.
 10. Gądecki S.: Wprowadzenie. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2007/2008. Bądźmy uczniami Chrystusa. Red. S. Stułkowski. Poznań 2007.
 11. Gogol J.: Stała troska o rozwój życia duchowego. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009. Red. S. Stułkowski. Poznań 2008.
 12. Hansemann G.: Kinderpastoral. W: Lexikon der Pastoraltheologie. Red. F. Klostermann, K. Rahner, H.J. Schild. Freiburg im Br. 1972.
 13. Jankiewicz E.: Potrzeba duszpasterskiej troski o nauczycieli. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2007/2008. Bądźmy uczniami Chrystusa. Red. S. Stułkowski. Poznań 2007.
 14. Kalendarz Roku Świętego 2000 dla Kościoła. W: KDEP: Te Deum Laudamus. Program duszpasterski na wielki Jubileusz Roku 2000. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 1999.
 15. Kantowski K., Stułkowski S.: Otoczmy troską życie. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009. Red. S. Stułkowski. Poznań 2008.
 16. Kantowski K., Przygoda W., Stułkowski S.: Szczegółowy program duszpasterski na rok 2007/2008. Bądźmy uczniami Chrystusa. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2007/2008. Bądźmy uczniami Chrystusa. Red. S. Stułkowski. Poznań 2007.
 17. Kantowski K.: Rola katechezy w powołania do małżeństwa. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Bądźmy świadkami Miłości. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce ma lata 2006–2010. Rok 2009/2010. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2009.
 18. Kościół katolicki w Polsce a przyszli emigranci. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2007/2008. Bądźmy uczniami Chrystusa. Red. S. Stułkowski. Poznań 2007.
 19. Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2006/2007. Przywracajmy nadzieję ubogim. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2005/2006. Przywracajmy nadzieję ubogim. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2005.
 20. Kusz E.: Młodzi stróżami poranka? Sylwetka współczesnego młodego człowieka. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003.
 21. Lubowicki K.: „Rodzina droga Kościoła”. Implikacje pastoralne. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Bądźmy świadkami Miłości. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce ma lata 2006–2010. Rok 2009/2010. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2009.
 22. Matusiewicz H.: Opcja preferencyjna na rzecz ubogich i odepchniętych kluczowym aspektem obchodu jubileuszu. W: Te Deum Laudamus. Program duszpasterski na wielki Jubileusz Roku 2000. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 1999.
 23. Mierzwiński B.: Specyfika polskich znaków czasu. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Poznać Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2001/2002. Red. P. Kurzela, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2001.
 24. Murawski Cz.: Ewangelizacja rodziny nauczaniu Jana Pawła II. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2000.
 25. Muszyński H.: Obchody w Kościele w Polsce Wielkiego Jubileuszu Narodzenia Zbawiciela. W: Te Deum Laudamus. Program duszpasterski na wielki Jubileusz Roku 2000. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 1999.
 26. Nosek T.: Wychowanie do niedzielnej Eucharystii poprzez katechezę. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Umiłować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2002.
 27. Nycz K.: Katecheza parafialna. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Poznać Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2001/2002. Red. P. Kurzela, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2001.
 28. Przygoda W.: Rola przepowiadania Słowa Bożego w kształtowaniu uczniów Chrystusa. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2007/2008. Bądźmy uczniami Chrystusa. Red. S. Stułkowski. Poznań 2007.
 29. Ramowy program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2005/2006 – 2009/2010. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2005/2006. Przywracajmy nadzieję ubogim. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2005.
 30. Rębacz A.: Otoczmy troską życie w małżeństwie i rodzinie. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009. Red. S. Stułkowski. Poznań 2008.
 31. Schulz A.: Ruchy i stowarzyszenia katolickie środowiskiem formacji i działalności apostolskiej. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2007/2008. Bądźmy uczniami Chrystusa. Red. S. Stułkowski. Poznań 2007.
 32. Stułkowski S.: Bądźmy świadkami Miłości. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Bądźmy świadkami Miłości. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce ma lata 2006–2010. Rok 2009/2010. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2009.
 33. Szczegółowy program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2006/2007. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2005/2006. Przywracajmy nadzieję ubogim. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2005.
 34. Szczepaniec S.: Wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2000.
 35. Szczotok E.: Celebracje Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000 w kościołach parafialnych. W: Te Deum Laudamus. Program duszpasterski na wielki Jubileusz Roku 2000. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 1999.
 36. Waluś M.: Ciało dobry pomysł Boga. Śladami Jana Pawła II. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2008/2009. Red. S. Stułkowski. Poznań 2008.
 37. Witczyk H.: Udział Kościoła w Polsce w Jezusowym dziele jubileuszu. W: Te Deum Laudamus. Program duszpasterski na wielki Jubileusz Roku 2000. Red. E. Szczotok, R.
 38. Kempny A. Liskowacka. Katowice 1999.
 39. Zimoń D.: List apostolski „Novo millennio ineunte” inspiracją duszpasterskiej działalności Kościoła. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Poznać Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2001/2002. Red. P. Kurzela, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2001.
 40. Zimoń D.: Wprowadzenie do programu duszpasterskiego na rok 2001. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2000.
 41. Zimoń D.: Wprowadzenie do programu duszpasterskiego na rok 2004/2005. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2004.
 42. Zimoń D.: Wprowadzenie do programu duszpasterskiego na Rok Wielkiego Jubileuszu. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Te Deum Laudamus. Program duszpasterski na wielki Jubileusz Roku 2000. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 1999.
 43. Zimoń D.: Wprowadzenie do programu duszpasterskiego w roku 2002/2003. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003.