Odkrywanie sensu choroby i cierpienia w kontekście nowych wyzwań

Main Article Content

Marek Kluz

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kluz, M. (2013). Odkrywanie sensu choroby i cierpienia w kontekście nowych wyzwań. Teologia Praktyczna, (14), 123-135. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.09
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Durda W.: Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Kraków 1998.
 2. Crenshaw J.: Cierpienie. W: Słownik wiedzy biblijnej. Red. B. Metzger, M. Coogan. Warszawa 1996.
 3. de Chardin P. T.: O szczęściu, cierpieniu, miłości. Tłum. W. Sukiennicka. Warszawa 1981.
 4. Decyk J.: Chrześcijański wymiar choroby i cierpienia. „Homo Dei”. R.1993 nr 3.
 5. Häring B.: Nauka Chrystusa. Teologia moralna. T. 3. Tłum. J. Klenowski. Poznań 1963.
 6. Jan Paweł II: Do chorych i cierpiących. Kraków 2000.
 7. Jan Paweł II: List Apostolski Dolentium hominum. Watykan 1985.
 8. Jan Paweł II: List Apostolski Salvifici doloris. Watykan 1984.
 9. Jan Paweł II: Uświęcać czas choroby. Do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (21.01.2005). W: Sprawy rodziny. W hołdzie Janowi Pawłowi Wielkiemu Papieżowi rodzin. „Kwartalnik Duszpasterstwa Rodzin”. T. 70: 2005 nr 2–3.
 10. Jan Paweł II: Wielka wartość modlitwy i cierpienia. Do chorych i pielgrzymów (11.02.2005). W: Sprawy Rodziny. W hołdzie Janowi Pawłowi Wielkiemu Papieżowi rodzin. „Kwartalnik Duszpasterstwa Rodzin”. T. 70: 2005 nr 3.
 11. Kalniuk J.: Wizja cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II. W: Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II. Red. K. Gryz. Kraków 2004.
 12. Kebers C.: Jak mówić o cierpieniu i śmierci?. Kraków 1994.
 13. Kowalczyk L.: Lekarz wobec cierpienia i śmierci człowieka. W: Cierpienie i śmierć. Red. A. J. Nowak. Lublin 1992.
 14. Lubich C.: Dlaczego mnie opuściłeś? Cierpienie w świetle duchowości jedności. Kraków 2000.
 15. Makselon J.: Z psychologii cierpienia. „Homo Dei”. R. 1987 nr 1.
 16. Olejnik S.: Teologia moralna życia osobistego. Włocławek 1999.
 17. Piegsa J.: Człowiek – istota moralna. T. 3. Opole 2000.
 18. Rosłon J.: Cierpienie. W: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1982 s. 51n.
 19. Sandrin L.: Wobec cierpienia: zrozumieć, przyjąć, wytłumaczyć cierpienie. Tłum. K. Kamińska. Kielce 2000.
 20. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W: Sobór Watykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 1967.
 21. Szczepański J.: Sprawy ludzkie. Warszawa 1980.
 22. Szostkiewicz Z.: Vademecum pacjenta. Warszawa 1992.
 23. Szostkiewicz Z.: Vademecum duszpasterza chorych. Warszawa 1993.
 24. Szostkiewicz Z.: Świadkowie Ewangelii cierpienia. Warszawa 1997.
 25. Waldera R.: List do chorej. „Apostolstwo Chorych”. R. 1968 nr 39.