Retoryka „kryzysu wiary” – postawy Kościoła na Zachodzie

Main Article Content

Józef Niewiadomski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niewiadomski, J. (2013). Retoryka „kryzysu wiary” – postawy Kościoła na Zachodzie. Teologia Praktyczna, (14), 41-51. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Budzik S: Dramat odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii na przykładzie R. Girarda, H.U. von Balthasara i R. Schwagera. Tarnów 1997.
 2. Biel R.: Kościół wielkiej soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha. Tarnów 2012.
 3. Biel R.: Wewnątrzkościelne przyczyny kryzysy wiary. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin 2013.
 4. Casanova J.: Europas Angst vor der Religion. Berlin 2009.
 5. Friesl Ch., Berkel K.: Christsein als Beruf. Neue Perspektiven für theologische Karrieren. Innsbruck 1996.
 6. Niewiadomski J.: Globalne tło spotkania religii. „Przegląd Powszechny”. T. 890: 1995 nr 10.
 7. Niewiadomski J.: Extra mercatum et media nulla vita nec salus. W: Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Red. S. Budzik, Z. Kijas. Tarnów 2000.
 8. Niewiadomski J.: Mówić o Bogu w dobie demonizacji i banalizacji religii. „Katecheta”. R. 2008 nr 6.
 9. Niewiadomski J.: Kirchenreform und Medien? Stolpersteine der Pfarrerinitiative. W: Risse im Fundament? Die Pfarrerinitiative und der Streit um die Kirchenreform. Red. H.J. Tück. Freiburg 2012.
 10. Niewiadomski J.: Opfer und Täter zugleich! Die mimetische Struktur des Begehrens und die Ambivalenz der „Zeichen der Zeit”. W: Glaubensverantwortung im Horizont der „Zeichen der Zeit“. Red. Ch. Böttigheimer, F. Bruckmann. Freiburg 2012.
 11. Przybecki A.: Kościół musi wyruszyć w drogę. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni. „Teologia Praktyczna”. T. 13: 2012.
 12. Przygoda W.: Pneumatologiczne fundamenty wiary chrześcijańskiej. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin 2013.
 13. Święs K.: Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako zagrożenie dla wiary. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda. Lublin 2013.