Kobieta konsekrowana wobec formacji kapłańskiej. Refleksja teologiczno-psychologiczna na podstawie badań pilotażowych

Main Article Content

Anna Wieradzka

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wieradzka, A. (2013). Kobieta konsekrowana wobec formacji kapłańskiej. Refleksja teologiczno-psychologiczna na podstawie badań pilotażowych. Teologia Praktyczna, (14), 213-235. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.16
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Ales Bello A.: Pierwiastek męski i żeński: harmonia różnic. Aspekty teologiczne i antropologiczne. W: B.M. Hiaia, F. Incampo: Historie wielkich duchowych przyjaźni. Kraków 2008.
 2. Być kobietą, być w Kościele. Ankieta Laboratorium WIĘZI. „Więź”. R. 52: 2009 nr 1–2.
 3. Bynowski B.: Kobiety na wydziałach teologii chrześcijańskiej w Polsce. W: Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce w latach 1978–2005. Red. E. Adamiak, M. Chrząstowska. Poznań 2008.
 4. Chmielewska M.: Razem stanowimy Kościół. W: „Teofil” –http://www.teofil. dominikanie.pl/test/index.php/content/view/63/79/.
 5. Dekret o formacji kapłańskiej. W: Sobór Watykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 2002.
 6. Evdokimov P.: Kobieta i zbawienie świata. Poznań 1991.
 7. Hall S. C., Lindzey G., Campbell J. B., Teorie osobowości, Warszawa 2010.
 8. Jan Paweł II: List do kobiet »A ciascuna di voi«. “L’Osservatore Romano”. R. 1995 nr 1.
 9. Jan Paweł II: Homilia wygłoszona w czasie beatyfikacji, Matki Bernardyny Marii Jabłońskiej i Matki Marii Karłowskiej, 1997 n. 4 – http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii /homilie/zakopane_06061997.html.
 10. Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994.
 11. Jan Paweł II: Znaczenie kobiety w życiu kapłana. List Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 1995 roku. W: Jan Paweł II: Listy na Wielki Czwartek 1979–2005. Kraków 2005.
 12. Karabin E.: Nadchodzą zmiany? Kościelna teoria i praktyka wobec kobiet. „Więź”. R. 52: 2009 nr 1–2.
 13. Kierownictwo duchowe http://mateusz.pl/duchowosc/bs4–ffc–kdijz.htm.
 14. Lamg R.D.: „Ja” i inni. Poznań 1999.
 15. Lis A.: Kapłan i kobieta. Kraków 2008.
 16. Misiurek J.: Kierownictwo duchowe. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin–Kraków 2002.
 17. Nowak A.J.: Kobieta – kapłanem? Lublin 1993.
 18. Nowak A.J.: Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim. Lublin 1990.
 19. Stein E., Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski, tłum. J.I. Adamska, Tczew-Pelplin 1999.
 20. Suarez F.: La Virgen Nuestra Senora, cyt. za: Kierownictwo duchowe, – http://mate usz.pl/duchowosc/bs4–ffc–kdijz.htm.
 21. Urbański S.: Kierownik duchowy. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin–Kraków 2002.