Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary

Main Article Content

Andrzej Napiórkowski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Napiórkowski, A. (2013). Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary. Teologia Praktyczna, (14), 17-39. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.02
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Verbum Domini. Watykan 2010.
 2. Bonhoeffer D.: Lesebuch. Hrsg. von Otto Dudzus. München 1985.
 3. Comte-Sponville A.: Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga. Warszawa 2011.
 4. de Fiore S.: Maria e il mistero del Male. Milano 2013.
 5. Draguła A.: Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji. Warszawa 2010.
 6. Dupré L.: Refleksje na koniec tysiąclecia. „Tygodnik Powszechny”. R. 1998 nr 29.
 7. Fischer H.: Systematische Theologie. Konzeptionen und Probleme im 20. Jahrhundert. Stuttgart-Berlin-Köln 2002.
 8. Graczyk M.: Francuska teologia rzeczywistości ziemskich. Próba retrospekcji i reinterpretacji. Warszawa 1992.
 9. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988.
 10. Jan Paweł II: Przemówienie do biskupów australijskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum 26 marca 2004 r. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 25: 2004 nr 6.
 11. Kasper W.: Bóg Jezusa Chrystusa. Wrocław 1996.
 12. Kaufmann F.-X.,: Kirchenkrise. Wie überlebt das Christentum? Freiburg-Basel-Wien 2000.
 13. Koch K.: Tempo di interiorità. Per una Chiesa che vive il mistero. Brescia 2011.
 14. Kulbat W.: Nowe koncepcje sekularyzacji w perspektywie teologicznej. „Łódzkie Studia Teologiczne”. T. 19: 2012.
 15. Mariański J.: Sekularyzacja. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M . Rusecki i in. Lublin –Kraków 2002.
 16. Metz J.B.: Problem teologii politycznej a Kościół jako instytucja reprezentująca wolność krytyki społecznej. „Concilium”. Wybór artykułów 1–10 (1968). Poznań – Warszawa 1969.
 17. Napiórkowski A.: Rozwój i reforma Kościoła. Kraków 2013.
 18. Paweł VI: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi. Watykan 1975.
 19. Ratzinger J.: Sól ziemi. Kraków 2005.
 20. Ruh U.: Säkularisierung. W: Enzyklopädische Bibliothek. T. 18. Red. F. Böckle, F.X.
 21. Kaufmann, K. Rahner, B. Walte. Freiburg im Breisgau 1982.
 22. Schröder R.: Abschaffung der Religion? Wissenschaftlicher Fanatismus und die Folgen. Freiburg-Basel-Wien – Freiburg im Breisgau 2011.
 23. Skowronek A.J.: Sekularyzacja – wyzwanie dla Kościoła i teologów. „Przegląd Powszechny”. R. 2000 nr 10.
 24. van Buren P.: The Secular Meaning of the Gospel. New York 1963.
 25. Wałczyk K.: Wolfhart Pannenberg. Przedmiot ludzkich pragnień. W: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku. T. 1. Red. J. Majewski, J. Makowski. Warszawa 2003.
 26. Winling R.: Teologia współczesna 1945–1980. Kraków 1990.
 27. Zahrnt H.: Die Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert. München – Zürich1996.
 28. Zatorski T.: Heretyk czy apologeta. O teologii Eugena Drewermanna. „Nomos”. R. 1995–1996 nr 12–13.
 29. Zieliński J.T.: John T. Robinson. Uczciwie pytać o wiarę. W: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku. T. 2. Red. J. Majewski, J. Makowski. Warszawa 2004.