Słowacja i lata wolności Kościoła słowackiego w perspektywie Roku Wiary

Main Article Content

Martin Uháľ

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Uháľ, M. (2013). Słowacja i lata wolności Kościoła słowackiego w perspektywie Roku Wiary. Teologia Praktyczna, (14), 53-65. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.04
Dział
Artykuły

Referencje

 1. http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/historicky-prierez [odczyt: 15.05.2013].
 2. http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2003/documents/ns_lit_doc_ 20030911_ slovacchia_sk.html; por. http://www.bbc.co.uk/slovak/news/story/ 2005/04/050402_embpope _slovakia.shtml [odczyt: 15.05.2013].
 3. http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ navsteva-svateho-otca-v-csfr [odczyt: 15.05.2013].
 4. Dekret zwołujący synod został ogłoszony w święto św. Andrzeja, 30 listopada 2002 r.:
 5. http://synoda.rimkat.sk/dekret.php [odczyt: 15.05.2013].
 6. http://www.sme.sk/c/1095996/papez-otvoril-banskobystricku-dieceznusyno du.html; por.
 7. http://www.katolickenoviny.sk/22-2002-diecezna-synoda-banska-bystrica/ [odczyt: 15.05.2013].
 8. http://dieceza.kapitula.sk/userfiles/file/Dokumenty%202DS_komplet.pdf [odczyt: 15.05.2013].
 9. http://www.tkkbs.sk/view. php? cisloclanku=20110606016 [odczyt: 15.05.2013].
 10. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121108025; por. http://www.hlavnespravy.sk/ benedikt-xvi-napisal-list-biskupom-ohladne-bezaka/45835/ [odczyt: 15.05.2013].
 11. http://www.hlavnespravy.sk/monitor-r-bezak-prirovnal-sposob-akym-bol-odvolany-k-estebackym-praktikam/57180/ [odczyt: 15.05.2013].